Náš unikátní modulární systém

Bez názvu – 1


NÁŠ UNIKÁTNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM

Posláním naší vzdělávací společnosti je pomáhat k vyšší konkurenceschopnosti firem a institucí. Naším heslem je

„Firma je taková, jak vzdělané má lidi.“ 

V poslední době se situace na trhu práce velmi výrazně změnila. Firmy jsou nucené hledat jiné cesty a způsoby, jak mít ty správné zaměstnance. Jako reakci na problematickou situaci na trhu práce jsme vytvořili vlastní unikátní modulární systém „NEI“. Název je zkratkou slov: „Neustále zlepšování“, „Efektivita“ a „Inovace“. Při tvorbě tohoto vzdělávacího systému, jsme se dívali  na firmu jako na živý organismus, který se neustále vyvíjí, který má své potřeby. Systém NEI nabízí řešení z pohledu zaměstnavatele, zaměstnanců, oblast firemní kultury, ale i jak je organizace vnímána svým okolí, atd.. Je tvořen čtyřmi nosnými pilíři. Jedním z nich je právě i kvalitní zaměstnanec. Ceněnou výhodou našeho NEI systému je jeho flexibilita. Naši zákazníci mohou zvolit komplexní řešení a nebo pouze jen jeden z pilířů, který nejvíce reflektuje na jejich potřeby.

              CHCI SE DOZVĚDĚT VÍCE O NEI


PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE:

Vedení společnosti Synthesia ve spolupráci s Centrem andragogiky definovalo oblasti zlepšení, které přímo ovlivňují efektivitu a výkonnost závodu. Mezi nejdůležitější patří komunikace- horizontální mezi jednotlivými organizačními útvary, ale i vertikální mezi nadřízenými a podřízenými. Další významnou oblastí pro zlepšení je minimální angažovanost zaměstnanců v řešení vznikajících problémů a v budování pozitivní firemní kultury.

Jedná se o časté a ne neobvyklé problémy společností. Díky svým dlouholetým zkušenostem Centrum andragogiky vytvořilo svůj unikátní vzdělávací systém NEI jako reakci a řešení na tyto opakující se neduhy firem .  Jedna ze základních vzdělávacích zásad NEI systému je společná aktivita účastníků při řešení konkrétně definovaných pracovních problémů. Synergickým efektem je výrazné zlepšení vzájemné komunikace a spolupráce.

Vybraní pracovníci z různých organizačních útvarů společnosti Synthesia definovali a popsali jednotlivé výrobní procesy firmy. Jejich analýza procesů odkryla více než 30 úzkých míst omezující efektivitu výroby z hlediska kvality, nákladů a  služeb pro zákazníky. Tito zaměstnanci museli obhájit své návrhy na optimalizaci procesů před vedením společnosti. Tím byly naplněny očekávané cíle. Jedním z primárních cílů bylo, že pracovníci  obhajovali své názory aktivně,  jednotně a společně.  Druhým cílem, neméně významným, bylo definování úzkých míst výrobních procesů.  Jejich současným odstraňováním začíná ve společnosti Synthesia fungovat systém neustálého zlepšování jako nový standard v řízení společnosti.

Aplikovaný postup modulárního vzdělávacího systému NEI, tj. interpersonální dovednosti zlepšovat efektivněji přímo při řešení problémů, přináší postupné zvyšování efektivity a výkonnosti společnosti Synthesia.

 


ZAJÍMAVOSTI Z KULTURNÍHO A ŠKOLICÍHO CENTRA CIHELNA

SPOLEČENSKÝ VEČER S Prof. MILANEM ZELENÝMnewsletter na web
Působí jako globální profesor systémů řízení a propagátor Soustavy řízení Baťa. Je zastáncem kapitalismu svobodného (ne volného) trhu, nestranického a neideologického přístupu k ekonomice. Dlouhodobě je na prvním místě nejcitovanějších českých ekonomů.
Navštivte přednášku uznávaného profesora za unikátní vstupné pouze pro Centrum andragogiky!

na webJAN MÜHLFEIT, KATEŘINA NOVOTNÁ: ODEMYKÁNÍ DĚTSKÉHO POTENCIÁLU
Každé dítě je génius, objevte jeho talent!
Unikátní seminář Odemykání dětského potenciálu pomáhá dětem pochopit, jaké jsou jejich individuální talenty a odhaluje možnosti, jak je využívat.Seminářem vás provedou Jan Mühlfeit a Kateřina Novotná.VÍCE O AKCI

 

 

 


 

UŽ I MY ZNÁME BUSSINES ETIKETU PODLE LADISLAVA ŠPAČKA

Slušnost je člověku vrozená, ale zdvořilosti se musí učit, jak kdysi řekl Jiří Guth-Jarkovský.
Naše společenské vystupování je nejlepší reprezentací naší firmy i nás samotných.
Mnoho poučných věcí jsme se dozvěděli při večeru s panem Ladislavem Špačkem koncem dubna. Díky tomu už se nám nestane, abychom si vzali svetr na koncert vážné hudby, či kraťasy na ples.

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE Z AKCE

 

 

 

 

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, neváhejte nás kontaktovat.