SYSTÉM LEAN

CENTRUM ANDRAGOGIKY
newsletter leden 2018

SYSTÉM LEAN
Lean management neboli štíhlé řízení je způsob práce či filozofie, která si klade za cíl uspokojit zákazníkovy požadavky v maximální míře a zároveň snižovat úroveň plýtvání zdroji. Tedy se snaží vytvářet produkty v co nejkratší době s minimálními náklady, ale bez ztráty kvality nebo na úkor zákazníka. Snížením zbytečného a neproduktivního plýtvání všemi zdroji se může buď zvýšit přidaná hodnota pro zákazníka, nebo snížit jeho náklady. Lean management lze uplatnit jak ve výrobě, tak v administrativních odděleních.

Příklad dobré praxe:
Cíl:
Společně nastavit funkční nástroje a metody LEAN

Průběh:
Nastupovali jsme ke klientovi v turbulentním období, které obnášelo komplet nové nastavení systému práce ve výrobě s novým vedením společnosti. Samotné vedení udělalo již mnoho práce vedoucí k systémovosti a procesnímu řízení, což bylo velmi nepopulární u zaměstnanců. Lidé doposud nebyli zvyklí na systémovost, procesní řízení, ani efektivní komunikaci. Nejdříve jsme museli vysvětlit filosofii a vůbec smysl celého LEAN systému. Zatáhnout je do procesu, aby pochopili, že nástroje a metody LEAN není nic složitého a nedostupného. Řešili jsme výhody i nevýhody a pustili se hned do práce přímo v praxi. V průběhu několika dvoudnů, které měly od sebe odstup cca měsíc, účastníci postupovali ve svých projektech a kalibrovali jsme se, jak postupovat dál. Řešili jsme nejen tvrdé nástroje a metody LEAN, ale i komunikační dovednosti, vedení lidí a hlavně řízení změny. Protože bez toho se jakýkoliv systém určitě neobejde. Byla zde velká podpora vedení a myslím, že se podařilo vedení společnosti podpořit v jeho změnách. Účastníci získali větší povědomí o tomto systému a pochopili, jak ztransparentnit a zlepšit procesy a vůbec celý systém práce.

Výstup:
Ve spolupráci s tvrdou prací vedení společnosti zaměstnanci přijali nový systém práce a aktivně se zapojují na optimalizaci a nastavování nového.
 
„Vzdělávací program na systém LEAN jsme si objednali s cílem optimalizovat systém práce a nastavit nový. Dosavadní pokusy o změny se u našich zaměstnanců nesetkaly s úspěchem. Proto jsme velice uvítali přístup lektorky, která vysvětlila celou filosofii a smysl systému LEAN a veškerou teorii hned převáděla do praxe. Díky tomu naši zaměstnanci přijali nový systém a aktivně se zapojují do optimalizace a nastavování. Děkujeme Centru andragogiky s.r.o. za kvalitní zajištění vzdělávacího projektu po všech stránkách.“
Bc. Petra Šafaříková, personální ředitelka, Europasta SE

 


SPOLEČENSKÝ VEČER SE STANISLAVEM BERNARDEM

Stanislav Bernard - člověk, který téměř 30 let budoval značku a pivovar Bernard. Zajisté toto jméno každý někdy slyšel.
Již 18. 4. 2018 jsme pro Vás v Centru andragogiky připravili přednášku se Stanislavem Bernardem se zaměřením na proměnu pivovaru, firemní hodnoty a hlavně na pohled na dnešní svět.
Po přednášce pro vás bude připraven raut španělské gastronomie a ochutnávka vína.

VÍCE O AKCI


NEPŘITAHUJTE NOVÉ, ALE UDRŽTE KMENOVÉ ZAMĚSTNANCE

Jak prosté?! K udržení dobrých zaměstnanců stačí znát dobře svou firmu. Víte, že odchod zaměstnance souvisí s Maslowovou pyramidou potřeb ? – základní potřeby, bezpečí, sounáležitosti, potřeba úcty, seberealizace. Jsme si jisti, že zaměstnanci využívají svých schopností? Mohou růst? Naopak znají pravidla a cíle firmy ? čím je naše firma jedinečná od konkurence? Všichni víme, že dům by bez základů nestál. Tuto známou pravdu lze použít i pro fungování firmy, její zaměstnance i procesy, Jak souvisí index pracovní schopnosti (WAI)í se stabilitou firmy a jejími personálními procesy ? V současné době lze na poznání své firmy a udržení zaměstnanců využít dotace výzvy č. 79. Z diskuze vyplynul požadavek o rozšířený seminář, který v blízké době připravíme.

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE Z AKCENOVOROČNÍ VEČÍREK V PIVOVARU

„Těšíme se na další novoroční setkání v pivovaru,“ zaznělo z úst všech účastníků letošního setkání. Akce byla velmi vydařená.

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE Z AKCE

 


CENTRUM EVENTU

Eventy a vzdělávání k sobě jednoznačně patří. Proto jsme se rozhodli nabídnout vám možnost uspořádat s námi nejen školení, ale nově také eventy!

Uspořádejte školení vašich zaměstnanců a následně jim dopřejte uvolnění v podobě eventů. Pomozte upevnit vztahy ve Vaší společnosti díky zábavně vzdělávacímu teambuildingu.
Naplníme Vaše představy bez starostí a problémů. Nemusíte zatěžovat své zaměstnance s eventy, a ti se tak mohou věnovat své práci naplno.

WEBOVÉ STRÁNKY


VÝZVA Č. 79
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců sehrávají významnou roli pro další vývoj, perspektivu i prosperitu každé firmy. To může potvrdit také majitelka vzdělávací a poradenské společnosti Centrum andragogiky, PhDr. Marie Jírů: „Investice do rozvoje zaměstnanců nepřinášejí výsledky zpravidla hned, spíše s mírným časovým odstupem. Je to přirozené, protože po první fázi, kterou je získání nových znalostí a dovedností, nastává fáze zkoušení, aplikování získaného do vlastní práce.“

VÍCE INFORMACÍ


RODINNÉ FIRMY

Rodinné firmy jsou základem každé stabilní ekonomiky. Rodinné podnikání je založené na vysoké odpovědnosti ke svému okolí a respektuje tradice a původní produkty. Investice do těchto typů firem zůstávají v regionech a tvoří tak základní systém jejich obslužnosti. Rodinné firmy jsou kvalitními a stabilními dodavateli.
Centrum andragogiky s.r.o. se díky vlastním zkušenostem z rodinného podnikání zabývá podporou rodinných firem. Dlouhodobě spolupracujeme s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, momentálně na projektu „Rok rodinného podnikání 2018“.
VÍCE INFORMACÍ

AKCE V CENTRU ANDRAGOGIKY

Otevřené semináře

VÍCE INFORMACÍ ZDE >>

Kluby zlepšování

VÍCE INFORMACÍ ZDE >>

Společenské večery

VÍCE INFORMACÍ ZDE >>

Odborné snídaně

VÍCE INFORMACÍ ZDE >>

Nemáte možnost se zúčastnit ve stanovených termínech?
Máte u vás ve firmě víc zájemců o jedno téma?
Uspořádáme uzavřený kurz u vás pro vás!
Neváhejte nás kontaktovat!

obchod@centrumandragogiky.cz


Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, neváhejte nás kontaktovat.