Loading Events

« všechny akce

 • Tato akce již proběhla.

Ekonomické minimum

17.1.2019 @ 08:30 - 18.1.2019 @ 17:00

| 9.900 Kč bez DPH + 1 vstup zdarma

Účastníci semináře získají během dvou dnů jasnou představu o ekonomické terminologii, zejména finančního a podnikového rázu. Veškeré termíny a názvy jsou promítány do finančních hodnot konkrétní firmy, v reálné době a prostoru, který je pro začátečníky uchopitelný. Jde zejména o diagnostiku finančních hodnot reálné firmy v podmínkách malého a středního podniku. Seminář probíhá formou standardního výkladu, cvičení formou případových studií a zejména formou diskuse. Účastníci jsou aktivně vyzýváni k vytváření námětů, konfrontováni s jejich zkušenostmi a podněcováni k aplikování získaných poznatků ve firmě, ve které jsou zaměstnáni.

PŘIHLÁSIT SE

Cíle vzdělávací akce

Osvojit si základní ekonomické principy a postupy z hlediska účetnictví a daní, které jsou potřebné pro běžnou praxi obchodních korporací v roce 2019.

 • orientovat se v podnikových výsledcích hospodaření a interpretovat je
 • poznávat a kvalifikovat vlivy činitelů, které výsledky hospodaření determinovaly
 • pracovat s metodami užívanými ve firemních financích, které lze využít jak k analýze historického vývoje podniku, tak k predikci budoucího vývoje
 • predikovat budoucí vývoj podniku
 • zajistíme požadovanou dokumentaci dle pravidel OPZ

Cílová skupina

Seminář ekonomického minima je určen všem, kteří chtějí porozumět termínům využívaných v podnikových financích. Není vyžadována žádná předchozí znalost, ale velkou výhodou je orientace v podnikových procesech. Vhodný je semináře zejména pro pracovníky finančního, controllingového či projektového oddělení, oddělení tvorby kalkulací, technologie, nákupu event. logistiky.

Program

 • účetní principy
 • náležitosti, oběh a archivace účetních dokladů
 • finanční výkazy a jejich využití
 • rozvaha – výkaz zobrazující majetkovou podstatu podniku
 • výsledovka – měření efektivnosti hospodaření podnikové činnosti
 • definice majetku a jeho evidence, odpisování a inventarizace
 • definice zásob a evidence jednotlivých druhů zásob, oceňování zásob
 • spotřeba zásob a jejich zahrnování do nákladů firmy
 • aktivita, obratovost
 • nákladovost, rentabilita
 • vzájemné souvislosti rentability a obratovosti
 • daně v České republice
 • daň z přidané hodnoty (podmínky pro registraci, náležitosti daňových dokladů, splatnost).

 

Lektorka Centra andragogiky: Ing. Eva Hamplová

19  0002 mini postaOd roku 1995 se věnuji firemním financím, kdy jsem nejprve jako postgraduální student Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity pomáhala s rozvojem oboru finanční  podnikání v roli odborného asistenta. Zejména jsem byla nápomocna při založení a následně i vedení předmětů firemní finance, finanční analýza a plán, účetnictví firmy a banky. V roce 1999 jsem získala titul Ph.D. v souvislosti s obhajobou práce Ekonomické aspekty integrací podniků. Právě v této době byla skvělá situace uplatnit nabyté znalosti v praktické podobě a tak jsem v roce 2000 začala pracovat pro firmu Automobiltechnik Praha s.r.o., kterou vedl rakouský majitel pan Karl Heinz Krammer.  V roli finanční ředitelky, zároveň i hlavní účetní a vedoucí controllor, jsem mohla využít nejenom znalostí vedení účetnictví, ale hlavně využít účetní data k pravidelnému vyhodnocování úspěchu a výkonu firmy, jejího finančního zdraví a predikovat budoucí ekonomickou situaci podniku. Po třech letech velmi intenzivní práce mi další pracovní nabídka ve firmě Formkov s.r.o. v Čakovicích pomohla rozšířit mé znalosti a od roku 2005 i firma se zahraniční účastí Schnellecke Bohemia s.r.o. v Dobrovici u Mladé Boleslavi, která mě oslovila. Vždy jsem zůstala věrná svému oboru a pozici finančního ředitele jsem vykonávala ve všech firmách. Zároveň jsem souběžně byla dále věrna své akademické roli a měla možnost mnou nabyté znalosti i předávat studentům, do roku 2007 na ESF MU v Brně. Od roku 2009, po splnění mateřských povinností, se intenzivně věnuji zejména akademické roli – působím jako odborný asistent na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Garantuji předměty Finanční řízení podniku, Drobné podnikání a Mezinárodní ekonomika.

 

Podrobnosti

Zahájení:
17.1.2019 08:30
Ukončení:
18.1.2019 17:00
Cena:
9.900 Kč bez DPH + 1 vstup zdarma
Rubriky akcí:
, , , ,

Pořadatel

CENTRUM ANDRAGOGIKY, S.R.O.
Telefon:
+420 773 695 306
Email:

Místo konání

Školicí centrum Cihelna
K Dolíkám 809/8b Hradec Králové, Královéhradecký kraj 503 11 Česká republika
+ Mapa Google

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, jejíž téma jste zde nenašli, neváhejte nás kontaktovat.

Storno podmínky:

Registrací souhlasíte s následujícími storno poplatky: při odhlášení účastníka 1 – 5 dnů předem účtujeme storno poplatek  100% z ceny příslušné otevřené akce, v případě neodhlášení účtujeme taktéž celou cenu.