Loading Events

« všechny akce

 • Tato akce již proběhla.

Manažerské účetnictví II.

4.4.2019 @ 09:00 - 16:00

| 4.950 Kč bez DPH + 1 vstup ZDARMA

Víte jak využít účetní data k analýze ? Umíte se orientovat v účetních výkazech a zjistit z nich finanční zdraví vaší firmy ? Dokážete odhadnout trend, kdy je ohrožena prosperita ? Úspěšné řízení a rozhodování v každé firmě závisí na pochopení finančních dokumentů a vytvoření nástrojů, ze který lze přečíst její ekonomický vývoj. Seminář naučí rozumět dokumentům vycházející z klasického finančního účetnictví a pracovat s vybranými čísly z pozice manažera či majitele firmy. Probereme blíže rozbor rozvahy, výsledovky a cash flow s komentářem o zjištěných faktech. Díky tomu se můžete lépe rozhodovat, protože se budete umět opřít o kvalitní informace a tím řídit vaší firmu. Data z účetních výkazů mohou přinést informace o finanční pozici, výkonnosti podniku, či schopnosti zhodnocovat finanční prostředky jen tomu, kdo v účetních výkazech umí správným způsobem číst.

PŘIHLÁSIT SE

Cíl semináře

 • Seznámit účastníky s analýzou rozvahy, výsledovky a cash flow
 • Porozumět metodám rozboru, zjištěným číslům a umět je vyložit ke zhodnocení o prosperitě firmy
 • Získat celkový pohled na finanční data z účetnictví na základě porozumění účetním výkazům
 • Seznámit se s principy dat a jejich souvislostí k finančnímu vyjádření stavu podnikové ekonomiky

Komu je seminář určen:

 • manažerům privátního sektoru různých oborů
 • finančním či nefinančním manažerům ovlivňující chod firmy
 • zájemcům o účetnictví a ekonomiku, kteří z čísel chtějí odvodit fakta

Všechny nezbytné účetní a ekonomické pojmy budou srozumitelně vysvětleny.

Program

 • Analýzy účetních výkazů, horizontální i vertikální přístup, počet účetních období, shrnutí ukazatelů a doplňující nefinanční informace.
 • Praktická ukázka rozvahy, výsledovky a vybraných ukazatelů výkonnosti s výkladem finančního stavu, změnách k lepšímu nebo naopak, identifikaci rizik a námětů na opatření k nápravě.
 • Podrobná analýza aktiv, zejména dlouhodobého nehmotného majetku, zásob, pohledávek a finančního majetku.
 • Podrobná analýza pasiv, zejména vlastního kapitálu, rezerv, závazků, bankovních úvěrů a podrozvahových účtů.
 • Podrobná analýza výkazu zisků a ztrát, zejména tržeb, obchodní marže, významných nákladů a trendů.
 • Podrobná analýza cash flow, zejména přímá a nepřímá metoda výpočtu, cíl, struktura, přehled, z provozní a investiční činnosti, kategorie změn vlastního financování, dlouhodobého kapitálu, krátkodobého pracovního kapitálu, rezerv a časového rozlišení i celkové zhodnocení vývoje.
 • fígle při jednání s využitím čísel aneb vítězství a úspěch na Vaší straně

 

Přednášející lektor Centra andragogiky: Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle

Vehrle profil

V současné době Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle působí jako konzultant v oblastech podnikové ekonomiky a managementu se zaměřením na řízení logistiky, řízení zásob a optimalizaci skladového hospodářství.

Specializuje se na ekonomické zákonitosti v praxi, hledání systematiky fungování, racionalizaci a neustálé zlepšování procesů u významných českých i zahraničních klientů. Kromě jiné je i manažerem logistiky ve strojírenském podniku a spolupodílí se na projektech s vizí na 5 let.

 

 

Podrobnosti

Zahájení:
4.4.2019 09:00
Ukončení:
4.4.2019 16:00
Cena:
4.950 Kč bez DPH + 1 vstup ZDARMA
Rubriky akcí:
, , , ,

Pořadatel

CENTRUM ANDRAGOGIKY, S.R.O.
Telefon:
+420 773 695 306
Email:

Místo konání

Školicí centrum Cihelna
K Dolíkám 809/8b Hradec Králové, Královéhradecký kraj 503 11 Česká republika
+ Mapa Google

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, jejíž téma jste zde nenašli, neváhejte nás kontaktovat.

Storno podmínky:

Registrací souhlasíte s následujícími storno poplatky: při odhlášení účastníka 1 – 5 dnů předem účtujeme storno poplatek  100% z ceny příslušné otevřené akce, v případě neodhlášení účtujeme taktéž celou cenu.