Loading Events

« všechny akce

 • Tato akce již proběhla.

Manažerské účetnictví

30.10.2018 @ 09:00 - 15:00

| 4.950 Kč bez DPH + 1 vstup ZDARMA

Víte jak zdravě vést finance a prosperovat? Úspěšné řízení a rozhodování v každé firmě závisí na pochopení finančních nástrojů. Seminář naučí rozumět principům vycházející z účetnictví a pracovat s vybranými čísly z pozice manažera či majitele firmy. Finanční rozhodování se může opřít o tak kvalitní informace, jak kvalitní je finanční řízení. Data z účetních výkazů mohou přinést informace o finanční pozici, výkonnosti podniku, či schopnosti zhodnocovat finanční prostředky jen tomu, kdo v účetních výkazech umí správným způsobem číst.

PŘIHLÁSIT SE

Cíl semináře

 • Seznámit účastníky s vazbou účetnictví a ekonomiky na výsledky podniku
 • Porozumět vztahům mezi rozvahou, výsledovkou, výkazem peněžních toků a vybraných ukazatelů s důrazem na provázanost řízení a strategické rozhodování
 • Získat celkový pohled na finanční data z účetnictví na základě porozumění účetním výkazům
 • Seznámit se s principy počítání v čase a vyhodnocování investic i obchodních aktivit

Komu je seminář určen:

 • manažerům privátního sektoru různých oborů
 • finančním či nefinančním manažerům ovlivňující chod firmy
 • zájemcům o účetnictví a ekonomiku, kteří z čísel chtějí odvodit fakta

Všechny nezbytné účetní a ekonomické pojmy budou srozumitelně vysvětleny.

Program

 • zdroje ekonomických dat – účetnictví jako jazyk podnikání, účetní výkazy a jejich provázanost, vztahy mezi rozvahou a výsledovkou, principy vypovídající o majetkové a finanční stabilitě firmy, využitelnost výkazu o peněžních tocích
 • analýza informací z účetních výkazů – finanční zdroje podniku, role zisku, peněžní tok, kapitálová struktura, řízení likvidity, výpočet a interpretace pracovního kapitálu
 • rozvaha – o čem vypovídá, co z ní lze vyčíst, majetek podniku a jeho zdroje, důležité účetní kategorie a jejich vztah, pohledávky, závazky, vlastní kapitál, dluhy
 • výkaz zisků a ztrát – co je podstatné ve výsledovce, hospodářský výsledek a jeho zjišťování, náklady, výnosy a zisková marže, jejich sledování a vzájemné souvislosti
 • peníze – jak je účetnictví eviduje, peněžní toky a jejich řízení, základní znaky dobré finanční situace podniku“
 • vybrané ukazatele výkonosti, jak je počítat, význam, užitečnost pro řízení podniku
 • hodnota peněz v čase, relativita hodnoty, posuzování investic, vyhodnocování projektů a vyhodnocení v současnosti co by nastalo v budoucnosti při různých variantách a faktorech
 • fígle při jednání s využitím čísel aneb vítězství a úspěch na Vaší straně

Přednášející lektor Centra andragogiky: Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle

Vehrle profil

V současné době Ing. et Ing. Bc. Jaroslav Vehrle působí jako konzultant v oblastech podnikové ekonomiky a managementu se zaměřením na řízení logistiky, řízení zásob a optimalizaci skladového hospodářství.

Specializuje se na ekonomické zákonitosti v praxi, hledání systematiky fungování, racionalizaci a neustálé zlepšování procesů u významných českých i zahraničních klientů. Kromě jiné je i manažerem logistiky ve strojírenském podniku a spolupodílí se na projektech s vizí na 5 let.

 

 

 

 

Podrobnosti

Zahájení:
30.10.2018 09:00
Ukončení:
30.10.2018 15:00
Cena:
4.950 Kč bez DPH + 1 vstup ZDARMA
Rubriky akcí:
, , , ,

Pořadatel

CENTRUM ANDRAGOGIKY, S.R.O.
Telefon:
+420 773 695 306
Email:

Místo konání

Školicí centrum Cihelna
K Dolíkám 809/8b Hradec Králové, Královéhradecký kraj 503 11 Česká republika
+ Mapa Google

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, jejíž téma jste zde nenašli, neváhejte nás kontaktovat.

Storno podmínky:

Registrací souhlasíte s následujícími storno poplatky: při odhlášení účastníka 1 – 5 dnů předem účtujeme storno poplatek  100% z ceny příslušné otevřené akce, v případě neodhlášení účtujeme taktéž celou cenu.