Co je to produktivita práce?

Dnes je slovo produktivita vedle efektivity velmi oblíbený termín. Chceme být produktivní, vytvářet efekty, produktivita práce je u nás vysoká.  Pokud tato slova vezmeme jako obecné pojmy, které znamenají pracovat co nejlépe tak, aby z práce byl co největší užitek, pak jsou tyto pojmy na místě.

Produktivita práce je také ekonomický parametr, který má matematickou podobu.  V nejobecnější definici je to poměr výstupu ke vstupu. Vstup i výstup je potom definován nějakými veličinami, které se zvolí podle potřeby. Pro zvýšení produktivity musíme tedy buď zvyšovat výstupy, nebo snižovat vstupy. V podniku ovlivňuje vstupy a výstupy mnoho faktorů. Je to množství práce, ale také úroveň technologie a také přímé i nepřímé výrobní i nevýrobní faktory.

Takto obecná definice způsobuje potíže pro srovnávání hodnoty produktivity práce. Musíme se napřed zeptat: „Jak měříte produktivitu práce ve vaší společnosti?“ Je možné, že mnozí pracovníci vám nebudou umět odpovědět.  Má potom taková hodnota význam pro hodnocení nebo motivaci pracovníků? Jak přesvědčit pracovníka, že jeho práce ovlivňuje produktivitu práce, když nepochopí, jak se počítá a jak může parametry vstupu a výstupu ovlivnit?

Jeden profesor na vysoké škole nám vyprávěl příběh o jeho setkání s kolegou na káhirské univerzitě. Egyptský profesor mu dal otázku. „Jaká je kapacita vodní kapky?“ A náš profesor odpověděl otázkou: „Vůči čemu?“ Egyptský profesor velmi ocenil tuto otázku a řekl: „Nikdo z ostatních pedagogů se takto nezeptal.“ Proto vždy se ptejte, jak se produktivita práce počítá v té dané společnosti.

Nejčastěji se zavádí produktivita práce tak, že výstupní hodnota je např. obrat, výnos, EBITDA, zisk, výkon, provozně hospodářský výsledek. Vstupní hodnota bývá obvykle počet pracovníků. Tím získáme informaci, jakou hodnotu vyprodukovala firma na jednoho zaměstnance za časovou jednotku (za den, měsíc nebo rok). Je jasné, že to není hodnota, kterou vyprodukoval zaměstnanec!

Poměr, kde ve jmenovateli je pracovník, navozuje jednoduchou myšlenku, že produktivita je jenom a jen ovlivněna pracovníkem. Z toho většina lidí vyvozuje, že každý pracovník by měl podávat co nejvyšší a bezchybný výkon, a že musíme šetřit s pracovní silou. Z toho vyplývá důsledek negativní motivace pracovníků. To je ale omyl! Již slavný americký statistik William Edwards Deming (1900-1993) prohlásil, že „Osmdesát pět procent důvodů, proč nesplníme požadavky zákazníků, je dáno chybami procesů a ne chybami zaměstnanců. Úkolem managementu je změnit chybné procesy, a ne nutit jednotlivce k ještě větším výkonům.

CELÝ ČLÁNEK NAJDETE ZDE


Výzva č. 79 OPZ

Další možnosti čerpání z Evropských sociálních fondů na vzdělávání:

Revoluce Průmysl 4.0 přichází. Jste připraveni? Potřebujete chytrou změnu řízení? Věková diverzita se vaší společnosti opravdu netýká?

A co zvyšování odborné úrovně znalostí a kompetencí vašich zaměstnanců? Toto je několik témat, které řeší nová výzva č.79 OPZ.


Chtějte víc! Mějte víc!

VÍCE INFORMACÍ


Společenský večer: Stolování s Ladislavem Špačkem neboli etiketa u stolu

Téměř čtyřhodinový program, během kterého jsme se při pětichodové večeři naučili všem pravidlům společenského stolování, proběhl 20.11.2017 v restauraci Tiburón. Naučili jsme se zasedací pořádek, jak se chovat na večeři s klientem, jak degustovat a dekantovat vína, nebo třeba také jak jíst běžná i exotická jídla. Děkujeme velice panu Špačkovi za perfektní program, o kterém svědčí i poděkování jednoho z účastníků: „Děkujeme za velmi příjemnou akci s panem Špačkem, bylo to poučné, pohodové a výborné!“

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE Z AKCE


Diskusní snídaně: Efektivita firemních procesů, aneb „línání“ jako součást firemní

I tato snídaně byla o výměně zkušeností. Tentokrát jsme řešili firemní procesy. Všichni účastníci se shodli, že LEAN není pouze o metodách a nástrojích. Je hlavně o lidech a o KOMUNIKACI!

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE Z AKCE


Diskusní odpoledne: Vzdělávání pro zítřek

09.11.2017 se odehrála velká diskuze k tématu Vzdělávání pro zítřek za účasti radních pro školství krajů Severovýchodní Čechy. Diskuzi připravil Regionální klub Severovýchodní Čechy České manažerské asociace (ČMA) a vedl ji prezident ČMA Ing. Pavel Kafka. Padalo spousta názorů: je nutná změna financování škol, snížení počtu škol, stanovit hranici úspěšnosti na gymnáziích, kde není měření, není řízení, pohodlnost studentů – nízká úroveň škol, zvýšení kvality ve školách, nutná výchova rodičů k výběru učebních oborů, základ v základních školách, důležité dílny, jsme schopni vědět, co bude za 5 let? „VYKOPEME KOMENSKÉHO?“

PODÍVEJTE SE NA FOTOGRAFIE Z AKCE
PŘEČTĚTE SI TISKOVOU ZPRÁVU


Centrum eventu

Eventy a vzdělávání k sobě jednoznačně patří. Proto jsme se rozhodli nabídnout vám možnost uspořádat s námi nejen školení, ale nově také eventy!

Uspořádejte školení vašich zaměstnanců a následně jim dopřejte uvolnění v podobě eventů. Pomozte upevnit vztahy ve Vaší společnosti díky zábavně vzdělávacímu teambuildingu.
Naplníme Vaše představy bez starostí a problémů. Nemusíte zatěžovat své zaměstnance s eventy, a ti se tak mohou věnovat své práci naplno.

WEBOVÉ STRÁNKY


Navázali jsme spolupráci s Východočeskou televizí V1

V rámci náboru zaměstnanců se v dnešní době firmy neobejdou bez personálního marketingu.
Jedna z možností je prezentovat v televizi. Budoucí uchazeč má možnost vidět vaší firmu na živo, je to rychlejší než pořádat den otevřených dveří.
Proto jsme navázali spolupráci s Východočeskou televizí V1 a jedinečnou možnost spolupráce nabízíme i vám.


VÍCE INFORMACÍ


Kurzy a semináře českého jazyka pro výrobní i nevýrobní společnosti


AKCE V CENTRU ANDRAGOGIKY


Kluby zlepšování

VÍCE INFORMACÍ ZDE >>

Škola personalistiky

VÍCE INFORMACÍ ZDE >>

Nemáte možnost se zúčastnit ve stanovených termínech?
Máte u vás ve firmě víc zájemců o jedno téma?
Uspořádáme uzavřený kurz u vás pro vás!
Neváhejte nás kontaktovat!

obchod@centrumandragogiky.cz


Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, neváhejte nás kontaktovat.