Nabízíme vám komplexní poradenství v oblasti přípravy a řízení projektů financovaných z fondů EU.

Dlouhodobě se zabýváme problematikou čerpání dotací, a to nejen na vzdělávání dospělých. Průběžně kontrolujeme jednotlivé výzvy a hlídáme příležitosti, v rámci kterých můžete čerpat finance na rozvoj svých zaměstnanců i za dalšími účely.

Zároveň vám pomůžeme při zpracování žádostí o tyto dotace, při jednání s příslušnými úřady i při vedení nezbytné administrativy.

 

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců sehrávají významnou roli pro další vývoj, perspektivu i prosperitu každé firmy. To může potvrdit také majitelka vzdělávací a poradenské společnosti Centrum andragogiky, PhDr. Marie Jírů: „Investice do rozvoje zaměstnanců nepřinášejí výsledky zpravidla hned, spíše s mírným časovým odstupem. Je to přirozené, protože po první fázi, kterou je získání nových znalostí a dovedností, nastává fáze zkoušení, aplikování získaného do vlastní práce.“

Je stále mnoho firem, které neví, že zvýšení odbornosti jejich zaměstnanců nemusí být pro firmu téměř žádnou finanční zátěží. Na vzdělávání zaměstnanců lze získat peníze z ESF, konkrétně z nového Operačního programu Zaměstnanost. Centrum andragogiky se angažuje i v této oblasti a pomáhá firmám se získáním peněz z ESF na různé oblasti vzdělávání. Vzdělávací akce Centra andragogiky probíhají buď „in house“ to znamená přímo u zákazníka, nebo na specializovaných pracovištích v rámci celé republiky. Školí se také v novém supermoderním školicím středisku Centra andragogiky v Hradci Králové. Centrum andragogiky rádo proškolí i Vaši firmu.

 

NOVÉ MOŽNOSTI PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ

 

Kontaktujte nás a zjistěte, jakým způsobem byste mohli využít dotace z evropských fondů.