V portfoliu služeb, které nabízíme, naleznete i různé druhy poradenství. Máme k dispozici početný tým profesionálních poradců a můžeme vám nabídnout služby v těchto oblastech:

 

Poradenství v oblasti lean managementu

Naši poradci vás zasvětí do nástrojů optimalizace procesů, pomůžou vám najít „slabá místa“ vaší firmy a navrhnou optimální řešení. Více podrobností hledejte na stránce lean management.

 

Personální poradenství

V rámci poradenství v oblasti lidských zdrojů Vám nabízíme komplexní personální poradenství, personální audity, poradenství v oblasti diversity managementu, psychologickou diagnostiku osobnosti/výkonu, 360° zpětnou vazbu nebo mentoring.

Personální poradenství umíme vhodně doplnit o patřičné vzdělávací aktivity, např. seminář na téma motivace zaměstnanců, školení pro personalisty, kurz interní komunikace atd.

Více témat poradenství i vzdělávání z oblasti rozvoje lidských zdrojů naleznete v soft skills.

 

Kariérové poradenství a diagnostika

Nabízíme poradenství nejen v oblasti vzdělávání, ale zároveň v oblasti profesního uplatnění. Cílem kariérového poradenství je nasměrovat klienta tak, aby zažíval pocit uspokojení z vlastní práce a zároveň dokázal podávat patřičné pracovní výkony.

Kariérovému poradenství určenému zdravotně a sociálně znevýhodněným osobám se věnuje naše nezisková organizace Šance na vzdělání, o.p.s.

Kariérovému poradenství určenému jednotlivcům jakéhokoli věku se věnuje naše společnost Centrum práce, s.r.o.

 

Psychologické poradenství

Mezi našimi lektory a poradci je řada psychologů, kteří mají zkušenosti s osobnostní i pracovní psychodiagnostikou, analýzou silných a slabých stránek, typologií osobnosti a dalšími metodami, které Vám mohou pomoci nejen v osobním, ale také v pracovním rozvoji.

 

Global skills®

Jedná se o unikátní produkt Centra andragogiky, pomocí kterého můžete optimálně nastavit vzdělávací plán tak, aby byl ucelený a efektivní. Více se dozvíte v záložce Global skills®.

 

Poradenství v oblasti dotací z evropských fondů 

Čerpejte na vzdělávání finance z EU – naši specialisté vám pomohou najít vhodný dotační program i připravit žádost o podporu vašich vzdělávacích aktivit – viz Poradenství v oblasti dotací z evropských fondů.