Lektorské zkoušky

 

PŘIPRAVÍME VÁS:

PROFESNÍ ZKOUŠKA – LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ / AKREDITOVANÝ KURZ LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 • Po úspěšném složení zkoušky získáte OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ KVALIFIKACI.
 • Osvědčení je veřejnou listinou, podobně jako jsou výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, ale také občanský či řidičský průkaz nebo rodný list.
 • Má celostátní platnost a slouží k prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

Zkouška probíhá před zkušební komisí. Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

 

Získejte zkoušku z profesní kvalifikace
Lektor dalšího vzdělávání
(kód: 75-001-T)

1. Jak se přihlásit?
V případě zájmu o zkoušku kontaktujte Centrum andragogiky a my Vám zašleme závaznou přihlášku ke zkoušce.  Přihlásit se můžete, pokud jste starší 18 let a získali jste alespoň základy vzdělání. Zkoušky se můžete zúčastnit i v případě, že nejste občanem ČR.

2. V jakých oblastech musíte prokázat příslušné kompetence?

 1. 1.    Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 1. 2.    Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 1. 3.    Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
 1. 4.    Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 1. 5.    Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 1. 6.    Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 1. 7.    Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

3. Jak zkouška probíhá?
Zkouška probíhá před zkušební komisí složené ze dvou členů, autorizovaných zástupců Centra andragogiky, které je držitelem autorizace z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dle zákona č. 179/2006 Sb.

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Formy ověření znalostí a dovedností

a) Písemné a praktické ověření  – sepsání a prezentování případové studie.

b) Ústní ověření – probíhá zejména formou prezentace výsledků případové studie

4. Co je výstupem zkoušky?
Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud prokážete, že ovládáte VŠECHNY KOMPETENCE, nebo „nevyhověl“, pokud standard pro nějakou kompetenci nesplníte.

Po úspěšném složení zkoušky získáte OSVĚDČENÍ O PROFESNÍ KVALIFIKACI.

Osvědčení je veřejnou listinou, podobně jako jsou např. vysvědčení, výuční listy nebo diplomy o absolutoriu, ale také občanský či řidičský průkaz nebo rodný list. Má celostátní platnost a slouží k prokazování dosažené kvalifikace zaměstnavateli.

5. Jaká je úhrada za vykonání zkoušky?

Cena zkoušky je 5 900 Kč. Náklady na zkoušku lze odečíst z daňového základu.

 

Zkouška Lektor dalšího vzdělávání-1

 

AKREDITOVANÝ KURZ LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Variantou k modulovému kurzu je akreditovaný kurz v délce 101 hodiny, který je ukončen zkouškou a získáním osvědčení pro lektorskou činnost s celostátní platností.

Program je akreditován MŠMT ČR, č. j.: 15 932/10-24/503.

Obsah vzdělávacího programu:

 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí (16 hodin).
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky (12 hodin).
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu (16 hodin).
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozvory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek (16 hodin).
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou (16 hodin).
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu (12 hodin).
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí (12 hodin).

PROKÁZÁNÍ KOMPETENCE V OBLASTECH

 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí.
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky.
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu.
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek.
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou.
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO INTERNÍ LEKTORY

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ

UNIKÁTNÍ PRODUKT NEI

ŘEKLI O NÁS

ŘEKLI O LEKTORSKÝCH ZKOUŠKÁCH