Newsletter březen – Inovace jako nedílná součást firemní kultury

CENTRUM ANDRAGOGIKY
newsletter březen 2018

Inovace jako nedílná součást firemní kultury
Je mimo veškerou pochybnost, že inovace jsou jedním ze základních pilířů vnitřní kultury úspěšných firem. Panují však rozdílné názory na to, co vůbec lze za inovace považovat, a jakým způsobem vyjádřit jejich přínos pro konkrétní podnik. Přestože jsou všeobecně pokládány za klíč k hospodářskému rozvoji, představy o nich, o inovačních systémech, a inovační výkonnosti se rozvíjejí jen pozvolna.  Značné částky vynakládané na úrovni podniků i celého hospodářství na inovační procesy nezbytně vyvolávají otázku efektivnosti a hospodárnosti. V invenční části inovačního procesu jde především o to, zda došlo k posunu v poznání, zda nově získané poznatky umožnily rozpracovat nové technologie, tržně úspěšné výrobky, případně zda přispějí ke snížení výrobních nákladů. U vlastních inovací je poté nutné zjišťovat, jaký ekonomický, popř. mimoekonomický přínos přinesly nové výrobky, jaké úspory přinesly realizované procesní inovace, a v jakém poměru jsou tyto přínosy k vynaloženým nákladům.

Centrum andragogiky se problematice inovací věnuje dlouhodobě a systematicky v rámci svých jednotlivých programů a témat. Popularizujeme je nejen jako žádoucí firemní strategie, ale i jako nezbytný prvek k přežití a zajištění stabilní a růstové budoucnosti dané firmy či organizace.

Studie PwC (PricewaterhouseCoopers – (mezinárodní síť poradenských společností) uvádí, že 43 % manažerů považuje inovace za zásadní pro konkurenceschopnost.


I z výše zmíněných důvodů byly inovace pro nás v Centru andragogiky už tématem roku 2014, zabýváme se jimi stále, a jsme si jistí, že se k nim budeme vracet i v budoucnu. Také proto, že je víc než jasné, že společnost, která chce být dlouhodobě úspěšná, si musí osvojit schopnost trvalé inovace a adaptace. Nabízí se společně zkoumání cest, které vedou k inovativně nastavenému firemnímu prostředí a efektivnímu řízení inovací.

Inovace lze definovat jako systematickou činnost, při které o výsledcích rozhoduje hlavně tvrdá práce a silná motivace.

Inovace popularizujeme nejen jako žádoucí součást firemní strategie, ale i jako nezbytný prvek k přežití a zajištění stabilní a růstové budoucnosti dané firmy či organizace.

Naše společnost aktivně přispívá k inovacím ve vzdělávání. Nejenom, že nabízíme v tomto směru firmám kvalitní poradenství, jsme schopni pro ně vytvořit vzdělávací program přímo na míru tak, aby problematiku inovací a inovačních procesů dokázaly správně uchopit, a následně rozvíjet správným směrem.

Snažíme se také na základě získaných zkušeností být příkladem i pro druhé.

Vytvořili jsme metodiku 
Global skills®  a unikátní produkt NEI®.  Založili jsme Klub zlepšování®, jehož cílem je sdružovat profesionály napříč obory, dávat jim prostor sdílet zkušenosti a společně zlepšovat různé oblasti. Klub zlepšování získal ocenění již v roce 2013 v Grantovém programu Asociace malých a středních podniků ČR 2013, a to za svůj inovativní přístup ke vzdělávání.
Prostřednictvím naší neziskové organizace Šance na vzdělání, o. p. s. jsme získali ocenění za inovaci v projektu Vizionáři, který vznikl již před 6 lety a jeho cílem je ocenit přední české firmy, podnikatele a konkrétní autory inovativních produktů, výrobků, postupů či služeb.

Inovace jsou hlavně o budoucnosti. Tak, jako stát, který jejich rozvoj podporuje v rámci možnosti čerpání evropských dotací, i my víme, že úspěšné firmy, mezi které si dovolím zařadit i tu naši, se v dobách budoucích bez pravidelných a cílených inovací neobejdou.


I z výše zmíněných důvodů byly inovace pro nás v Centru andragogiky už tématem roku 2014 (
http://www.centrumandragogiky.cz/tema-roku/inovace-2014/), zabýváme se jimi stále, a jsme si jistí, že se k nim budeme vracet i v budoucnu.

Připravujeme:


UDRŽTE SI DOBRÉ ZAMĚSTNANCE!
VÍME JAK NA TO!

Budování dobrého jména podniku pomocí komunikace uvnitř firmy
Pravidla v komunikaci zvyšují oddanost a loajalitu zaměstnanců. Budování dobrého jména firmy pomocí komunikace uvnitř firmy je základ stability každé firmy a pomáhá udržet kvalitní zaměstnance.
Zúčastněte se i Vy 
12.4.2018 otevřeného semináře s lektorskou kapacitou pro téma interní komunikace Mgr. Bohdanou Kašparovou!

VÍCE O AKCI


Co je důležitejší „soft skills” nebo „hard skills”? A co bylo dřív slepice nebo vejce?

Emoce jsou důležitou součástí lidské existence a nelze je tedy škrtnout, když podnikáme.
K čemu nám bude velmi dobrá znalost všech tzv. hard skills (ekonomických pouček, vzorců, excelových tabulek, právních norem,..), když nebudeme schopni vyrovnat se s odmítnutím našeho plánu a zahořkneme vůči všemu novému místo toho, abychom to vzali jako životní výzvu? Nebo nebudeme schopni překonat svůj vlastní strach a změnit strukturu firmy, či jiná důležitá rozhodnutí.
Zúčastněte se další z našich diskuzních snídaní zdarma již 17.4.2018!

VÍCE O AKCI


SPOLEČENSKÝ VEČER S JANEM ŠVEJNAREM
Ekonom a pedagog, narozen v Praze, působí na Kolumbijské univerzitě v New Yorku jako profesor globální ekonomie a ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku (Center for Global Economic Governance – CGEG).

Již 17. 5. 2018 jsme pro Vás v Centru andragogiky připravili přednášku s Janem Švejnarem zaměřenou na role ČR v globální ekonomice, produktivita v podnicích ČR a zahraničí, vzdělání a životní úroveň.

Po přednášce pro vás bude připraven raut španělské gastronomie a ochutnávka vína.

Využijte naši speciální nabídku!
Pokud si zakoupíte 2 vstupenky, za druhou  zaplatíte jen 50%.

VÍCE O AKCI

NOVINKA V CENTRU CIHELNA

 Volnočasové a komunitní centrum CIHELNA Vás zve na předpremiéru českého filmu Tomáše Magnuska

 

ÚTERÝ 17. DUBNA 2018 V 18.00 HODIN v Centru Cihelna


Uspořádali jsme v centru Cihelna:

KULATÉ STOLY RODINNÝCH FIREM – Druhý letošní kulatý stůl se uskutečnil v Hradci Králové

Ve středu 28. 3. 2018 proběhlo letos druhé setkání rodinných firem u kulatého stolu pod hlavičkou AMSP ČR a Roku rodinného podnikání. Tentokrát jsme se sešli v prostorách rodinné firmy Centra andragogiky, s. r. o. Jednání se zúčastnilo více jak třicet podnikatelů, kteří diskutovali na téma předávání firem z generace na generaci a řízení konfliktů.

CELÝ ČLÁNEK A FOTOGRAFIE


Jak spolu lépe komunikovat, domluvit se, a dosáhnout stanovených cílů
21. 3. 2018 se v Centru andragogiky konal celodenní otevřený seminář na téma jak spolu lépe komunikovat, domluvit se, a dosáhnout stanovených cílů. Fotka byla pořízena právě v okamžiku, když náš lektor Juraj apeloval na účastníky, aby nezapomínali pochválit a tak zároveň vhodně motivovat své kolegy a podřízené. 
O seminář je velký zájem, a to, že je otevřený znamená, že se do něj může přihlásit kdokoli, i Vy. A můžete si vybrat, který Vám bude vyhovovat nejvíce.

 

Implementace zcela nových požadavků normy ISO 9001
1. 3. 2018 se v Centru andragogiky konala další z našich NEI snídaní zdarma, tentokrát na téma „Implementace zcela nových požadavků normy ISO 9001“. Zní to sice složitě, ale je to celkem jednoduché. Jak uchopit „kontext organizace“? Jak vnímat požadavky na komunikaci? A co s požadavky na prostředí pro fungování procesů? 
Na tyto otázky a mnohé další odpověděl zajímavým způsobem náš lektor Ivo, účastníci snídaně ho doplnili svými postřehy a zkušenostmi. 

 


CENTRUM EVENTU
Eventy a vzdělávání k sobě jednoznačně patří. Proto jsme se rozhodli nabídnout vám možnost uspořádat s námi nejen školení, ale nově také eventy!

Uspořádejte školení vašich zaměstnanců a následně jim dopřejte uvolnění v podobě eventů. Pomozte upevnit vztahy ve Vaší společnosti díky zábavně vzdělávacímu teambuildingu.
Naplníme Vaše představy bez starostí a problémů. Nemusíte zatěžovat své zaměstnance s eventy, a ti se tak mohou věnovat své práci naplno.

WEBOVÉ STRÁNKY


PRONÁJEM ŠKOLICÍCH PROSTOR
Reprezentativní budova školicího centra je vhodná nejen k pořádání školení, seminářů, ale i pro konference či přednášky a různé kulturní a společenské akce. Je koncipována přibližně až pro 100 účastníků. Využít lze konferenční prostory, pět školicích místností vybavené kompletní infrastrukturou moderních multimediálních systémů, variabilním systémem židlí a stolů, recepci a zázemí pro občerstvení účastníků školení, seminářů a konferencí. Variabilita místností, včetně vybavení a techniky umožňuje přizpůsobit prostory na míru jednotlivým požadavkům. Školicí prostory jsou řešeny bezbariérově včetně sociálního zázemí.

 

VÍCE INFORMACÍ ZDE


RODINNÉ FIRMY
Rodinné firmy jsou základem každé stabilní ekonomiky. Rodinné podnikání je založené na vysoké odpovědnosti ke svému okolí a respektuje tradice a původní produkty. Investice do těchto typů firem zůstávají v regionech a tvoří tak základní systém jejich obslužnosti. Rodinné firmy jsou kvalitními a stabilními dodavateli.
Centrum andragogiky s.r.o. se díky vlastním zkušenostem z rodinného podnikání zabývá podporou rodinných firem. Dlouhodobě spolupracujeme s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, momentálně na projektu „Rok rodinného podnikání 2018“.

VÍCE INFORMACÍ


PLÁNOVANÉ AKCE

Otevřené semináře

VÍCE INFORMACÍ ZDE >>

Kluby zlepšování

VÍCE INFORMACÍ ZDE >>

Společenské večery

VÍCE INFORMACÍ ZDE >>

Odborné snídaně

VÍCE INFORMACÍ ZDE >>

Škola personalistiky

VÍCE INFORMACÍ ZDE >>

Vzdělávání lektorů

VÍCE INFORMACÍ ZDE >>

Lektorské zkoušky

VÍCE INFORMACÍ ZDE >>

Nemáte možnost se zúčastnit ve stanovených termínech?
Máte u vás ve firmě víc zájemců o jedno téma?
Uspořádáme uzavřený kurz u vás pro vás!
Neváhejte nás kontaktovat!

obchod@centrumandragogiky.cz


Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, neváhejte nás kontaktovat.