Dobře víme, že o čem se nemluví, jakoby neexistovalo. Proto se v různých sbornících, profesních časopisech, zpravodajích a dalších periodicích snažíme mluvit o důležitosti průběžného vzdělávání dospělých, vyjadřovat se k aktuálním tématům v této oblasti a rozpoutávat veřejnou diskusi. Zároveň podporujeme vydávání odborné i osvětové literatury. Za důležité považujeme jak přispívání do odborného andragogického diskurzu, tak šíření povědomí o vzdělávání dospělých mezi širokou veřejnost.

 

 

Naše texty najdete v následujících médiích:

AGF Media, Andragogika, Best office – Synchronizace jako klíč k úspěchu, Betynka, Business Leaders Forum, CFOworld, Deník východní Čechy, tematická příloha Evropské dotace, Diagnóza v ošetřovatelství, Dopravní noviny – příloha Spedice a logistika, EduCity, Edumenu, Florence, Fragmenty – Kulturně hospodářská revue, Gastro & Hotel, Hospodářské noviny – příloha Kariéra, HR Expert, HR Forum, HR Management, Hradecký deník – příloha Podnikání, HRM (Human Resources Management), IKEM – Zpravodaj pro zaměstnance Institutu klinické a experimentální medicíny, Informační brožura Podnik Fair Play, Informační bulletin České manažerské asociace, Inovační podnikání & transfer technologií, Královéhradecký kraj, Literární noviny, Lobby, Maminka, Manažerská etika, MF Dnes, Moderní řízení, Moje kariéra, Naše odpovědnost, Parlamentní magazín, PERSONÁL – časopis pro rozvoj lidských zdrojů, Posel Wellness Hotelu Frymburk, Práce a zdraví, Pražský magazín, Prosperita – příloha Prosperita Madam Business, Radnice, Rubrücka, Speciál Modern Woman Výjimečné ženy v ČR, STYLE, Technik. Technologie, materiály, inovace, trhy, U nás v kraji – Královéhradecký kraj, Zdravotnické fórum, Zdravotnické noviny, Zpravodaj EG, Zpravodaj Klubu personalistů ČR.

 

Publikované články

Nedílnou součástí naší činnosti je pravidelné publikování článků a příspěvků nejen v různých sbornících a periodicích zabývajících se andragogikou, řízením lidských zdrojů a manažerskými tématy, ale také v časopisech a novinách určených široké veřejnosti. Na tomto místě si můžete všechny naše články prohlédnout. Zároveň zde naleznete články, které o nás napsali jiní, včetně rozhovorů s majitelkou naší společnosti PhDr. Marií Jírů.

2018

(Redakce. Závěr naší ankety o vlastenectví In: Madam Business, Prosperita, č. duben 2018, str. 20)

(JÍRŮ, Marie. Od odborných diskuzí a exkurzí do firem ke sklenici vína In: Česká manažerská asociace, ročenka 2017, str. 49)

(PETRŮ, Naděžda. Centrum andragogiky čerpá z vlastních zkušeností In: Hospodářské noviny, 7.2.2018)

(JÍRŮ, Marie. Vlastenectví nevyšlo z módy In: Madam Business, Prosperita, č. leden 2018, str. 14)

2017

(JÍRŮ, Marie. Centrum andragogiky: České odpovědné firmy In: http://www.cr2030.cz/ [online]. Dostupné z: https://www.cr2030.cz/dobra-praxe/centrum-andragogiky-ceske-odpovedne-firmy/)

(KAŠPAROVÁ, Bohdana. Centrum andragogiky: Kvalitní firemní kultura – odpověď na nedostatek pracovní síly In: http://www.cma.cz/ [online]. Dostupné z: http://www.cma.cz/kvalitni-firemni-kultura-odpoved-na-nedostatek-pracovni-sily/)

(NOHEJL, Vladimír. Centrum andragogiky: Produktivita práce dnes a zítra In: http://www.cma.cz/ [online]. Dostupné z: http://www.cma.cz/produktivita-prace-dnes-a-zitra/)

(MICHALIČKOVÁ, Petra. Centrum andragogiky: NÁHRADNÍ BABIČKA – projekt na podporu žen 55+ In: http://www.cma.cz/ [online]. Dostupné z: http://www.cma.cz/nahradni-babicka-projekt-na-podporu-zen-55/)

(JÍRŮ, Marie. Podporujeme tím schopnost lépe se domluvit In: Česká manažerská asociace, ročenka 2016, str. 48)

(JÍRŮ, Marie. Pojem sám o sobě nic neznamená, když mu nedáte směr In: Madam Business, Prosperita, č. duben 2017, str. 7)

(ŠALEK, Jaromír. Centrum andragogiky: Absolvujte REKVALIFIKAČNÍ KURZ CHŮVA PRO DĚTI DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY In: http://www.cma.cz/ [online]. Dostupné z: http://www.cma.cz/absolvujte-rekvalifikacni-kurz-chuva-pro-deti-do-zahajeni-povinne-skolni-dochazky/)

(JÍRŮ, Marie. Firma je taková, jak vzdělané má lidi In: Všudybyl, č. druhé vydání 2017, str. 14 – 15, MK ČR E 10797)

2016

(Prosperita 12/2016, str. 16, Přehled oceněných v programech rady kvality ČR, Cena za společenskou odpovědnost podnikáme odpovědně)

(STŘÍŽOVSKÁ, Eva a spol. str. 149 -150. Mezinárodní český klub v Praze, ISBN 987-80-87874-04-02.)

(JÍRŮ, Marie, HENYCHOVÁ, Jana. Výzva pro vzdělávání – dotace ESF In: VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ. 2016, ročník 62, č.4, s. 23. ISSN 0322-7677.

(JÍRŮ, Marie, Newsletter Platformy zainteresovaných stran CSR č.5, str. 7 – 9)

(KOHOUTOVÁ, Hana. 7 věcí, které musíte překonat na cestě k dotacím In: http://jaksestatmilionarem.cz [online]. Dostupné z: http://jaksestatmilionarem.cz/index.php/vzdelani/blog-vzdelani/584-7-veci-ktere-musite-prekonat-na-ceste-k-dotacim)

(STUCHLÍKOVÁ, Markéta. Udržitelný rozvoj jako součást firemní kultury In: http://www.cma.cz/ [online]. Dostupné z: http://www.cma.cz/udrzitelny-rozvoj-jako-soucast-firemni-kultury/)

(Centrum andragogiky, s.r.o. Odborné vzdělávací kurzy jsou v kurzu In: http://www.cma.cz/ [online]. Dostupné z: http://www.cma.cz/odborne-vzdelavaci-kurzy-jsou-v-kurzu/)

JÍRŮ, Marie. HOAX o zanedbání povinností při čerpání dotací z minulosti aneb nevhodné praktiky In: Andragogika v praxi, 2016, č.7. str. 16. ISSN 2336-5145.)

(KOHOUTOVÁ, Hana. Vzdělávání jako firemní benefit aneb klíč pro obě strany In: http://jaksestatmilionarem.cz [online]. Dostupné zhttp://jaksestatmilionarem.cz/index.php/vzdelani/580-vzdelavani-jako-firemni-benefit-aneb-klic-pro-obe-strany)

(JÍRŮ, Marie. PhDr. Centrum andragogiky slaví 10 let v novém školicím středisku In: Brands and Stories, č. 1/2016, s. 24 – 25. ISSN 1804-2708.)

(JÍRŮ, Marie. PhDr. Vzdělávání jako firemní benefit aneb klíč pro obě strany In: Svět Průmyslu, č. 1/2016, s. 10. ISSN 1804-3925.)

(LINGUASHOW.CZ. “Život není stres! aneb Cesta k vlastní stabilitě“, seminář In: http://www.linguashow.cz [online]. Dostupné z: http://www.linguashow.cz/o-veletrhu/novinky-vystavovatelu.html/1568_40283–zivot-neni-stres-aneb-cesta-k-vlastni-stabilite–seminar.)

(AMSP.CZ. Přidáváme plyn v regionech: AMSP ČR v Hradci Králové In: http://www.amsp.cz [online]. Dostupné z: http://www.amsp.cz/pridavame-plyn-v-regionech-amsp-cr-v-hradci-kralove.)

(JOBSEXPO.CZ. Co vám nabídne kariérové poradenství? In: http://www.jobsexpo.cz/ [online]. Dostupné z: http://www.jobsexpo.cz/o-veletrhu/novinky-vystavovatelu.html/1577_36022-co-vam-nabidne-karierove-poradenstvi-.)

(AIVD ČR. Ohlédnutí za TVD 2015: stovky akcí, tisíce účastníků v ČR In: Andragogika v praxi, 2016, č.7. str. 26. ISSN 2336-5145.)

(KOHOUTOVÁ, Hana. Vzdělávání jako firemní benefit In: Andragogika v praxi, 2016, č.7. str. 26. ISSN 2336-5145.)

(JÍRŮ, Marie. Řízení si vyžaduje nejen manažera, ale také leadera In: Česká manažerská asociace, ročenka 2015, str. 42)

(HRNEWS.CZ. Co vám nabídne kariérové poradenství? In: http://www.hrnews.cz/ [online]. Dostupné z: http://www.hrnews.cz/lidske-zdroje/rozvoj-a-vzdelavani-id-148692/vyhrajte-jednodenni-vzdelavaci-kurz-dle-vlastniho-vyberu-od-id-2627409.)

(SKALA, Jakub. Nejdůležitější je naučit lidi selsky myslet In: MontyRich, zimní dvojčíslo prosinec 2015 – leden 2016, s. 18 – 20. EČ E21880.)

 

2015

(CSR NEWS. Výsledky TOP Odpovědná firma 2015 In: CSR NEWS, vydání 03/2015, s. 13. ISBN 978-80-905188-9-6.)

(BRIXI, Eva. PhDr. O budově, která má nadčasovou duši In: Fresh TIME Prosperita, ročník 4, prosinec 2015, s. 10. ISSN 1213-6492.)

(NOVINKY.CZ. Centrum vzdělávání získalo ocenění za vkusné propojení staré a nové části In: http://www.novinky.cz/ [online]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/385836-centrum-vzdelavani-ziskalo-oceneni-za-vkusne-propojeni-stare-a-nove-casti.html.)

(FRIČEK, Michal.Titulem Stavba roku se pyšní hradecké Digitální planetárium a bývalá cihelna ve Svobodných Dvorech In: http://www.kralovehradeckykraj.eu/ [online]. Dostupné z http://www.kralovehradeckykraj.eu/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/titulem-stavba-roku-se-pysni-hradecke-digitalni-planetarium-a-byvala-cihelna-ve-svobodnych-dvorech-83574/.)

(JÍRŮ, Marie. PhDr. a KOHOUTOVÁ, Hana. 10 kroků, jak vytvoříte i v malé společnosti zdravou firemní kulturu In: http://probyznysinfo.ihned.cz/ [online]. Dostupné z: http://probyznysinfo.ihned.cz/c1-64449760-10-kroku-jak-vytvorite-i-v-male-spolecnosti-zdravou-firemni-kulturu.)

(ŠALEK, Jaromír. Mgr. Zkoušky z profesních kvalifikací v oblasti HR a dalšího vzdělávání In: Andragogika v praxi, č. 6, s. 12 – 13. ISSN 2336-5145.)

(JÍRŮ, Marie. PhDr. Náš dům je náš marketing In: Madam Business Prosperita, ročník 9, srpen 2015, s. 10 – 11. ISSN 1213-6492.)

(KAŠPAROVÁ, Bohdana. Mgr. Vítězkou soutěže Lektorka roku 2014 se stala Bohdana Kašparová za Centrum andragogiky, s. r. o. In: Andragogika v praxi, č. 5, s. 20 – 21. ISSN 2336-5145.)

(KOHOUTOVÁ, Hana. Otevřené semináře pro veřejnost aneb otevřeme – neotevřeme z pohledu marketéra In: Andragogika v praxi, č. 5, s. 20 – 21. ISSN 2336-5145.)

(JÍRŮ, Marie. PhDr. Komunitní centrum CIHELNA aneb setkávání a vzdělávání generací pod taktovkou Centra andragogiky In: Výjimečné ženy v ČR, 2015, Léto, s. 2. ISNB 978-80-87862-05-6.)

(FRIČEK, Michal. Severočeské muzeum v Liberci přivítalo nejvýznamnější manažery Severovýchodních Čech In: http://www.kr-kralovehradecky.cz/ [online]. Dostupné z http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/kraj-volene-organy/tiskove-centrum/aktuality1/severoceske-muzeum-v-liberci-privitalo-nejvyznamnejsi-manazery-severovychodnich-cech-80026/.)

(TV RTM. V Liberci se setkali nejúspěšnější manažeři tří krajů In: http://www.tvrtm.cz/ [online]. Dostupné z http://www.tvrtm.cz/v-liberci-se-setkali-nejuspesnejsi-manazeri-tri-kraju-clanek-20304.html.)

(DANÍČKOVÁ, Blanka. V Liberci se setkali nejúspěšnější manažeři tří krajů In: http://www.kraj-lbc.cz/ [online]. Dostupné z http://www.kraj-lbc.cz/V-Liberci-se-setkali-nejuspesnejsi-manazeri-tri-kraju-n311837.htm.)

(KAŠPAROVÁ, Bohdana. Mgr. Vaření v přímém přenosu In: Andragogika v praxi, 2015, č. 4, s. 9. ISSN 2336-5145.)

(JÍRŮ, Marie. PhDr. O podnikání, snech a osobním rozvoji In: Všudybyl, 2015, druhé vydání, s. 37.)

(JÍRŮ, Marie. ČMA Regionální klub severovýchodní čechy In: Česká manažerská asociace, ročenka 2014, str. 13, 14)

(JÍRŮ, Marie. PhDr. Soutěž Ocenění Českých Podnikatelek In: Výjimečné ženy v ČR, 2015, Leden, s. 2.,  4. – 5., 16. – 17. ISNB 978-80-87862-03-2.)

(JÍRŮ, Marie, PhDr. Jak to vidí vítězové? In: Andragogika v praxi. 2015, novoroční dvojčíslo 2 + 3, s. 16. ISSN 2336-5145.)

2014

(JÍRŮ, Marie, PhDr. Otázka pro… In: HR Forum, 2014 č. 12 s. 3, ISSN 1212-690X.)

(JÍRŮ, Marie, PhDr. Odborné kurzy jsou v kurzu In: VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ. 2014, ročník 60, č.10, s. 22. ISSN 0322-7677.)

(JÍRŮ, Marie. PhDr. PhDr. Marie Jírů In: Výjimečné ženy v ČR, 2014,podzim, s. 2., 17. – 18. ISNB 978-80-87862-03-2.)

(JÍRŮ, Marie. PhDr. Plánů je hodně a příležitostí ještě víc In: Madam Business Prosperita, 2014, 9, s. 2. – 3. ISSN 1213-6492.)

(JÍRŮ, Marie. Dotace na mzdy a školení In: VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ. 2014, ročník 60, č. 5, s. 23. ISSN 0322-7677.)

(JÍRŮ, Marie.PhDr. Marie Jírů. In: www.katalog-profesionalu.cz [online]. Dostupné z: http://www.katalog-profesionalu.cz/profil/2147197.)

(JÍRŮ, Marie. Vzdělávání jinak – efektivita (kvalita) a finance nemusejí být proti sobě. In: cfoworld.cz [online]. Dostupné z: http://cfoworld.cz/ostatni/vzdelani-jinak-efektivita-kvalita-a-finance-nemuseji-byt-proti-sobe-3034.)

(JÍRŮ, Marie. Příklady ukazují, že cíl se naplňuje a setkávání mají smysl. In: Prosperita Madam Business – příloha Prosperity. 2014, ročník 16, č. 4, s. 3. ISSN 1213-6492.

(DANĚK, Otto. Absolventy technických škol si musíme dobrušovat. In: cfoworld.cz [online]. Dostupné z: http://cfoworld.cz/analyzy/otto-danek-atas-absolventy-technickych-skol-si-musime-dobrusovat-2952.)

(JÍRŮ, Marie. Mají to těžší než muži? In: Prosperita Madam Business – příloha Prosperity. 2014, ročník 16, č. 2, s. 5. ISSN 1213-6492.)

(JÍRŮ, Marie. Východočeský manažerský klub In: Česká manažerská asociace, ročenka 2013, str. 27, 28)

(JÍRŮ, Marie. Inovace jako firemní kultura. In: cfoworld.cz [online]. Dostupné z: http://cfoworld.cz/ostatni/inovace-jako-firemni-kultura-2875.)

(JÍRŮ, Marie. Klub zlepšování pro finanční ředitele. In: cfoworld.cz [online]. Dostupné z: http://cfoworld.cz/ostatni/klub-zlepsovani-pro-financni-reditele-2849.)

(JÍRŮ, Marie. Aby se udržitelný rozvoj mohl stát otcem zítřka, musí se nejprv stát synem dneška. In: cfoworld.cz [online]. Dostupné z: http://cfoworld.cz/aktuality/aby-se-udrzitelny-rozvoj-mohl-stat-otcem-zitrka-musi-se-nejprv-stat-synem-dneska-2805.)

2013

(JÍRŮ, Marie. Budoucnost je dílem dneška. In: Andragogika. 2013, ročník XVII, č. 4, s. 2-5. ISSN 1211-6378.)

(KALIVODA, David. Bez změn to nejde. In: HR Forum. 2013, č. 12, s. 6 – 7. ISSN 1212-690X.)

(KALIVODA, David. Global skills®: Vzděláváním k firemnímu bohatnutí. In: cfoworld.cz [online]. Dostupné z: http://cfoworld.cz/trendy/global-skills-r-vzdelavanim-k-firemnimu-bohatnuti-1890.)

(MUŽÍKOVÁ, Jiřina; HUTAR, Zbyněk. Marie Jírů, Centrum andragogiky: Umíme přesvědčit CFO, že investice do vzdělání je měřitelná a rentabilní. In: cfoworld.cz [online]. Dostupné z: http://cfoworld.cz/trendy/marie-jiru-centrum-andragogiky-umime-presvedcit-cfo-ze-investice-do-vzdelani-je-meritelna-a-rentabilni-1876.)

(KALIVODA, David. Jak se na trhu podepsaly evropské fondy. In: HR Forum. 2013, č. 11, s. 10. ISSN 1212-690X.)

(JÍRŮ, Marie. Interview. Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky. In: Prosperita Madam Business – příloha Prosperity. 2013, ročník 15, č. 10, s. 1, 11. ISSN 1213-6492.)

(JÍRŮ, Marie. Interview. Společenská odpovědnost jako současnost v myšlenkách budoucnosti. In: Prosperita Madam Business. 2013, ročník 15, s. 12.)

(JÍRŮ, Marie. Interview. Etika je v podnikání zlatý důl. In: Prosperita Madam Business. 2013, 8, s. 10 – 11. ISSN 1213-6492.)

(Michaličková, Petra. Dotace na vzdělávání zaměstnanců – Vzdělávejte se pro růst v regionech II. In: Regiony24.cz [online]. Dostupné z: http://kralovehradecko.regiony24.cz/43-181223-dotace-na-vzdelavani-zamestnancu—vzdelavejte-se-pro-rust-v-regionech-ii-.)

(JÍRŮ, Marie. Firma je taková, jak vzdělané má lidi. In: Regiony24.cz [online]. Dostupné z: http://kralovehradecko.regiony24.cz/43-181221-firma-je-takova–jak-vzdelane-ma-lidi.)

(STUCHLÍKOVÁ, Markéta. Udržitelný rozvoj jako součást firemní kultury. In: EduCity [online]. Dostupné z: http://www.personalistika-vzdelavani.cz/a-300/udrzitelny-rozvoj-jako-soucast-firemni-kultury.)

(Parlamentní listy.cz. Hejtmani podpořili setkání nejvýznamnějších manažerů východních Čech. In: Parlamentní listy.cz [online]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Hejtmani-podporili-setkani-nejvyznamnejsich-manazeru-vychodnich-Cech-276164.)

(Portál HradecKralove.cz. V Hradci se setkali nejvýznamnější manažeři východních Čech. In: Portál HradecKralove.cz [online]. Dostupné z: http://zpravy.hradeckralove.cz/v-hradci-se-setkali-nejvyznamnejsi-manazeri-vychodnich-cech-14413/.)

(JÍRŮ, Marie. Interview. Ptáme se firmy Centrum andragogiky. In: e-KRASNNoviny [online]. Dostupné z: http://krasnno.cz/admin/e_nahled.php?rocnik=2013&cislo=4.)

(DANĚK, Otto. Interview. Ženy, na které jsou muži hrdí. In: MF DNES. 2013)

(JÍRŮ, Renata. Jak to vidí menší firmy – jakou roli u vás mají personalisté? In: HR Forum. 2013, č. 2, s. 12. ISSN 1212-690X.)

(JÍRŮ, Marie. Interview. Investice do vzdělání může být měřitelná a rentabilní. In: EduCity [online]. Dostupné z: http://www.skoleni-kurzy-educity.cz/rozhovory/investice-do-vzdelani-muze-byt-meritelna-a-rentabilni-id1781808.)

(STUCHLÍKOVÁ, Markéta. Vyjednávání, řešení konfliktů a sebeobrana proti agresivnímu pacientovi. In: Zdravotnické fórum. 2013, č. 2, s. 29 – 30. ISSN 1804-9664.)

(Šance na vzdělání získala titul Společensky odpovědná organizace. In: Business Leaders Forum [online]. 2013-01-11. Dostupné z: http://www.csr-online.cz/2013/01/11/sance-na-vzdelani-ziskala-titul-spolecensky-odpovedna-organizace/)

 

2012

(KALIVODA, David. Global skills® – inovace ve vzdělávání. In: Inovační podnikání & transfer technologií. 2012, č. 2, s. 34 – 35. ISSN 1210-4612.)

(KALIVODA, David. Nežádoucí a neetické jevy na trhu vzdělávání. In: Andragogika. 2012, č. 4, s. 21. ISSN 1211-6378.)

(KŘAPOVÁ, Petra. Podnikatelka na mateřské. In: Betynka. 2012, ročník 13., č. 12.)

(ŠALEK, Jaromír. Počet volných míst na trhu práce – mýtus a realita. In: HR Forum. 2012, č. 12, s. 36. ISSN 1212-690X.)

(JÍRŮ, Marie. Interview. Centrum andragogiky, s.r.o. In: Modern Woman Výjimečné ženy v ČR. 2012, s. 16 – 18.)

(ČERVENKOVÁ, Alena. Vzdělávání potřebuje plán a motivaci. In: HR Forum. 2012, č. 11, s. 6 – 7. ISSN 1212-690X.)

(Soutěž Vzdělávací instituce a Lektor roku 2012 znají vítěze. In: HRM – elektronický newsletter měsíčníku Human Resources Management. 2012, č. 20, s. 1 – 2. ISSN 1803-3903.)

(STUCHLÍKOVÁ, Markéta. Ekonomika a management ve zdravotnictví. In: Zdravotnické fórum. 2012, č. 11, s. 32. ISSN 1214-7966.)

(KALIVODA, David. Chovat se eticky znamená jít proti době. In: HR Forum. 2012, č. 10, s. 10 – 11. ISSN 1212-690X.)

(ANDRŠOVÁ, Alena. Školení měkkých dovedností ve zdravotnictví – reflexe lektora. In: Zdravotnické fórum. 2012, č. 9, s. 35 – 37. ISSN 1214-7966.)

(KALIVODA, David. Global skills – současnost a budoucnost vzdělávání dospělých. In: Parlamentní magazín. 2012, č. srpen/září, s. 31.)

(KALIVODA, David. Centrum andragogiky se zapojilo do naší ankety. In: Naše odpovědnost. 2012, č. 8, s. 11.)

(KALIVODA, David. Zdravotnictví ve znamení GLOBAL SKILLS. In: Zdravotnické fórum. 2012, č. 6, s. 20 – 21. ISSN 1804-9664.)

(Manažeři: chybí praxe a odbornost. In: AGF Media. 2012, červen.)

(BESSEROVÁ, Miroslava. Interview. JÍRŮ, Marie. KRÁSNÁ MATEŘSKÁ a co potom? In: Pražský magazín. 2012, ročník 5, č. 5, s. 30 – 31.)

(TOMŠOVÁ, Iveta. CSR – dobrovolná povinnost. In: HR Forum. 2012, č. 5, s. 19. ISSN 1212-690X.)

(KALIVODA, David. KNOW HOW – Společenská odpovědnost firem. In: HR Forum. 2012, č. 4, s. 31. ISSN 1212-690X.)

(BESSEROVÁ, Miroslava. Interview. JÍRŮ, Marie. Cesta ke svému i firemnímu ÚSPĚCHU! In: Pražský magazín. 2012, ročník 5, č. 4, s. 10 – 11.)

(KALIVODA, David. CSR – dobrovolná povinnost. In: Zpravodaj Klubu personalistů ČR. 2012, č. 3, s. 4 – 5.)

(BESSEROVÁ, Miroslava. Interview. JÍRŮ, Renata. NAJDE SE POMOC pro vzdělávání lidí po úraze? In: Pražský magazín. 2012, ročník 5, č. 3, s. 30 – 31.)

(KALIVODA, David a EISEL, Juraj. LOAJALITA – fikce nebo realita? Příklady dobré praxe. In: HRM. 2012, ročník VIII, č. 1, s. 81 – 82. ISSN 1801-4690.)

(BESSEROVÁ, Miroslava. Interview. JÍRŮ, Marie. Talent, A CO DÁL? In: Pražský magazín. 2012, ročník 5, č. 2, s. 10 – 11.)

(BESSEROVÁ, Miroslava. Interview. JÍRŮ, Marie. Dané slovo SE MÁ VŽDYCKY PLATIT. In: Pražský magazín. 2012, ročník 5, č. 1, s. 14 – 15.)

 

2011

(JÍRŮ, Marie. Etika a její uplatnění ve vzdělávání dospělých. In: Kolektiv autorů. Manažerská etika – X. díl. Hradec Králové: Etika podnikání a veřejné správy, 2011, s. 76 – 77. ISBN 978-80-89401-27-7.)

(JÍRŮ, Marie. Interview. Centrum andragogiky, s.r.o. In: Speciál Modern Woman Výjimečné ženy v ČR. 2011, s. 16 – 17.)

(BESSEROVÁ, Miroslava. Interview. JÍRŮ, Marie. Všechno je to o lidech. In: Pražský magazín. 2011, ročník 4, č. 12, s. 38 – 39.)

(BESSEROVÁ, Miroslava. Česká pojišťovna. In: Pražský magazín. Listopad 2012, č. 12, s. 30 – 32.)

(Organizace oceněné v Národní ceně kariérového poradenství 2011. In: Zpravodaj EG. Prosinec 2011, č. 5, s. 5.)

(KADAVÝ, Pavel. Rychlá změna aneb „jak na to“. In: Rubrücka. Listopad 2011, 21. vydání, s. 5.)

(BESSEROVÁ, Miroslava. Vzdělávání a výchova dospělých. In: Pražský magazín. Říjen 2012, č. 12, s. 30 – 32.)

(Centrum andragogiky: Kvalita ve zdravotnictví. In: Zdravotnické noviny ZDN [online]. 2013-03-22. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/centrum-andragogiky-kvalita-ve-zdravotnictvi-462276?category=profesni-aktuality.)

(KALIVODA, David. Vzdělávání & rozvoj: Exaktní měření kvality a identifikace vzdělávacích potřeb v dalším vzdělávání. In: Best office – Synchronizace jako klíč k úspěchu. 2011/2012, s. 52 – 53.)

(KALIVODA, David. Umíte či chcete rozlišovat mezi pojmy loajalita a konformita? In: CFOworld [online]. 2013-03-22. Dostupné z: http://cfoworld.cz/ostatni/umite-ci-chcete-rozlisovat-mezi-pojmy-loajalita-a-konformita-1253.)

(JÍRŮ, Marie. Editorial. In: Speciál Modern Woman Výjimečné ženy v ČR. 2011, s. 1 – 2.)

(KALIVODA, David. Jak to vidím já – Loajalita a její současnost. In: HR Forum. 2011, č. 7/8, s. 5. ISSN 1212-690X.)

(Uživatel Centrum andragogiky. NEBOJTE SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). In: HR Expert [online]. 2011-06-24.)

(HASLINGEROVÁ, Ivana. Úspěchy podnikatelů mají vliv na celkové prostředí ČR. In: Fragmenty – Kulturně hospodářská revue [online]. 2013-03-22. Dostupné z: http://www.fragmenty.cz/iz000269.html.)

(KŘÍŽOVÁ, Marta. Interview. Marta Křížová – ocenění Sestra roku měla na dosah. In: Ikem – Zpravodaj pro zaměstnance Institutu klinické a experimentální medicíny. Květen 2011, ročník 2, č. 2.)

(ŽATEČKA, Zdeněk. Interview. Evropský sociální fond a manažerské vzdělávání zdravotníků In: Ikem – Zpravodaj pro zaměstnance Institutu klinické a experimentální medicíny. Květen 2011, ročník 2, č. 2.)

(Firemní mateřská škola – drahý, ale významný benefit. In: Florence [online]. 2013-03-22. Dostupné z: http://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktuality/firemni-materska-skola-drahy-ale-vyznamny-benefit/.)

(DERNER, Vladimír. Interview. Seriál otázek k projektu Etická výchova v Královéhradeckém kraji. In: U nás v kraji – Královéhradecký kraj. Duben 2011, ročník X, č. 1/2011, s. 3.)

(KUNCOVÁ, Helena. Interview. JÍRŮ, Marie. Nežli darovat zákazníkovi chycenou rybu, je lepší naučit ho plavat. In: Parlamentní magazín. 2011, č. 3, s. 38 – 39.)

(Šance na vzdělání, o.p.s. In: Diagnóza v ošetřovatelství. 2011, ročník VII, č. 1, s. 35. ISSN 1801-1349.)

 

2010

(JÍRŮ, Marie. Holistický management k tradičním hodnotám. In: Kolektiv autorů. Manažerská etika – VIII. díl. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2010. ISBN 978-80-7318-941-9.)

(JÍRŮ, Marie a KALIVODA, David. Návrat k etickým principům v komerční i neziskové sféře. In: Kolektiv autorů. Manažerská etika – IX. díl. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2010, s. 65 – 66. ISBN 978-80-7318-974-7.)

(JÍRŮ, Marie. Odpovědnost manažerů v oblasti vzdělávání dospělých. In: LANGER, Tomáš (ed.). Šance vzdělávacích institucí v období ekonomické recese. Praha: AIVD, 2010, s 51 – 54. ISBN978-80-904531-0-4.)

(JÍRŮ, Marie. Interview. Mgr. Marie Jírů. In: Modern Woman Výjimečné ženy v ČR. 2010. ISBN 978-80-904231-5-2.)

(ZOUBELE, Jiří a BRETTSCHNEIDER, Petr. Neplýtvejte, využijte maximálně potenciál svých zaměstnanců! In: HRM. 2010, ročník VI, č. 5, s. 78 – 79. ISSN 1801-4690.)

(Etický kodex, součást firemní kultury. In: Zdravotnické noviny. 2010, ročník 59, č. 35 – 36, s. 21. ISSN 0044-1996.)

(HEJLOVÁ, Jitka. Miliony na vzdělávání dospělých. In: Deník východní Čechy, tematická příloha Evropské dotace. 2010-04-29, s. 7.)

(ZOUBELE, Jiří a BRETTSCHNEIDER, Petr. Neplýtvejte… a využijte maximálně potenciál svých zaměstnanců. In: CFOworld [online]. 2013-03-25. Dostupné z: http://cfoworld.cz/trendy/neplytvejte-a-vyuzijte-maximalne-potencial-svych-zamestnancu-492.)

(JÍRŮ, Marie. Etika do firmy patří. In: Literární noviny. 2010-08-09, ročník XXI. ISSN 1210-0021.)

(NEZVALOVÁ, Mirka. Hluboká zaplatila servírkám školení. In: MF Dnes. 2010-04-16, s. B3.)

(NEZVALOVÁ, Mirka. Hluboká zaplatila servírkám školení. Učily se tam smát. In: MF Dnes. 2010-04-16, s. B1.)

(HASLINGEROVÁ, Ivana. Interview. JÍRŮ, Marie. Marie Jírů: Firma je taková, jak vzdělané má lidi. In: Fragmenty. 2010, ročník XV, č. duben, s. 33 – 37.)

(LABUDOVÁ, Zuzana. Víš, máma pracuje… In: Maminka. 2010, s. 118 – 120.)

(JUNOVÁ, Blanka. Rodičovství může být cennou „pracovní“ zkušeností. In: HR Forum. 2010, č. 2. ISSN 1212-690X.)

(Šance na vzdělání… In: STYLE. 2010, č. leden, s. 62.)

 

2009

(JÍRŮ, Marie. Etika ve firemním vzdělávání. In: Kolektiv autorů. Manažerská etika – VI. díl. Hradec Králové: Wamak, 2009, s. 79 – 86. ISBN 978-80-86771-33-5.)

(JÍRŮ, Marie. Odpovědnost managementu v oblasti vzdělávání zaměstnanců. In: Kolektiv autorů. Manažerská etika – VII. díl. Hradec Králové: Wamak, 2009, s. 96 – 98. ISBN 978-80-86771-32-8.)

(JÍRŮ, Marie. Interview. Dovolená s manažerem. In: Lobby. 2009, ročník XI, číslo 6, s. 12. ISSN 212-4524.)

(PALÁN, Zdeněk. Podnikové vzdělávání zasáhla recese. In: HRM. 2009, ročník V, č. 6, s. 26 – 29. ISSN 1801-4690.)

(KALIVODA, David a ŠALEK, Jaromír. Když učím druhé, učím i sám sebe… In: Andragogika. 2009, ročník XIII, č. 4, s. 4. ISSN 1211-6378.)

(JÍRŮ, Marie. Zodpovědnost manažerů v oblasti vzdělávání zaměstnanců. In: Andragogika. 2009, ročník XIII, č. 3, s. 9. ISSN 1211-6378.)

(Firmy, které ctí etiku podnikání. In: Technik. Technologie, materiály, inovace, trhy. 2009, ročník XVII, č. 11, s. 40. ISSN 1210-616X.)

(Vzdělání školou nekončí. In: MF Dnes. 2009-10-31.)

(VAJNEROVÁ, Štěpánka. Jaké kariérní možnosti otevírá současný svět práce? In: HR Forum. 2009, č. 7/8, s. 20 – 21. ISSN 1212-690X.)

(Sdružení automobilového průmyslu. Tisková zpráva – Sdružení automobilového průmyslu.)

(HUŇÁT, Alexander. Zvrácená logika aneb vzhůru do secondhandu. In: HR Forum. 2009, č. 4, s. 5. ISSN 1212-690X.)

(Jednotný recept na nejlepšího zaměstnavatele neexistuje. In: HRM. 2009, ročník V, č. 5, s. 2. ISSN 1801-4690.)

(JÍRŮ, Renata. Jírů: Frymburk je pro vzdělávací akce ideální. In: Posel Wellness Hotelu Frymburk. 2009, č. 07/únor.)

(MICHALIČKOVÁ, Petra a BLAŠKOVAN, Miloš. Fondy EU i pro hoteliéry? In: Gastro & Hotel. 2009, s. 14. ISSN 1803-585X.)

(Ohlédnutí za podzimní konferencí Evropské fondy ve zdravotnictví. In: Zdravotnické noviny. 2009, ročník 58, č. 3, s. 10. ISSN 0044-1996.)

(KEJHOVÁ, Hana. Jak poznat, že se chystá propouštění. In: Kariéra – příloha Hospodářských novin. 2009-02-09, s. 1. ISSN 1213-7693.)

(HUŇAT, Alexander. Kurzy ze „sekáče“ nepomohou. In: Kariéra – příloha Hospodářských novin. 2009-02-09, s. 1. ISSN 1213-7693.)

 

2008

(Slaďování práce a rodiny? Cesta k firemnímu úspěchu! In: HRM. 2008, ročník IV, č. 6, s. 75. ISSN 1801-4690.)

(LAŽOVÁ, Ladislava. Slaďování pracovního a rodinného života. In: PERSONÁL – časopis pro rozvoj lidských zdrojů. 2008, ročník XIV, č. 12, s. 31. ISSN 1213-8878.)

(FIEDLEROVÁ, Jana. Společnost Centrum andragogiky, s.r.o. napomáhá slaďování pracovního a rodinného života. In: Královéhradecký kraj [online]. 2013-03-25. Dostupné z: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=21269&tmplid=134.)

(BOZP – školení povinné, přesto přitažlivé a účinné… In: Práce a zdraví. 2008, ročník I, č. 4, s. 13.)

(EHRENBERGEROVÁ, Radka. Soutěž manažer roku ve Východních Čechách v 15letém ohlédnutí. In: PERSONÁL – časopis pro rozvoj lidských zdrojů. 2008, ročník XIV, č. 7/8, s. 67. ISSN 1213-8878.)

(MICHALIČKOVÁ, Petra. Evropský sociální fond a rozvoj firemního vzdělávání. In: PERSONÁL – časopis pro rozvoj lidských zdrojů. 2008, ročník XIV, č. 6, s. 12. ISSN 1213-8878.)

(NEPOŽITKOVÁ, Kateřina. Seminář Mediální komunikace, Praha 19. – 20. 3. 2008. In: Rübrucka. 2008, 13. vydání, č. únor – duben, s. 6.)

(HAMPLOVÁ, Ludmila. Interview. JÍRŮ, Marie. Hlavně se nebát začít a vydržet neúspěch. In: Kariéra – příloha Hospodářských novin. 2008-03-21, s. 14 – 15.)

(EHRENBERGEROVÁ, Radka. Vzdělávání českých manažerů přináší i úskalí. In: Kariéra – příloha Hospodářských novin. 2008-03-21, s. 20 – 21.)

(EHRENBERGEROVÁ, Radka. Mediální komunikace z pohledu profesionálních komunikátorů. In: PERSONÁL – časopis pro rozvoj lidských zdrojů. 2008, ročník XIV, č. 4, s. 12. ISSN 1213-8878.)

(Sekretariát Centra andragogiky. Setkání nejúspěšnějších manažerů s hejtmany Pardubického a Královéhradeckého kraje. In: Informační bulletin. Česká manažerská asociace. 2008, č. 2, s. 8 – 9.)

(EHRENBERGEROVÁ, Radka. Základní vlastnosti vhodného kandidáta na pozici obchodníka. In: PERSONÁL – časopis pro rozvoj lidských zdrojů. 2008, ročník XIV, č. 2, s. 31. ISSN 1213-8878.)

(Být – znamená být vnímán umění efektivní komunikace. In: PERSONÁL – časopis pro rozvoj lidských zdrojů. 2008, ročník XIV, č. 2, s. 16. ISSN 1213-8878.)

(Centrum andragogiky s.r.o. – Vzdělávání není jen pro nejmladší. In: Informační brožura Podnik Fair Play. 2008, s. 7 – 9.)

 

2007

(JÍRŮ, Marie. Slovo manažerky roku. Když víte jak, řeknete si i s kým. In: Rübrucka. 2007, zvláštní vydání, č. prosinec, s. 7.)

(ESA klade důraz na vzdělávání zaměstnanců. In: Spedice a logistika – příloha Dopravních novin. 2007-10-11, s. 10.)

(PETROVÁ, Hana. Interview. JÍRŮ, Marie. Vzdělávání je mým koníčkem. In: PERSONÁL – časopis pro rozvoj lidských zdrojů. 2007, ročník XIII, č. 9, s. 14 – 17. ISSN 1213-8878.)

(LARA, Zita. Interview. JÍRŮ, Marie. „Mám VELKÉ CÍLE a pak malé. Ty DROBNÉ MNE VEDOU k těm velkým…“ In: HR Forum. 2007, č. 9, s. XVII – XIX. ISSN 1212-690X.)

(JÍRŮ, Marie. Interview. NEJLEPŠÍ NÁPADY můžeme uskutečnit kdykoli. In: Prosperita Madam Business – příloha Prosperity. 2007, ročník 9, č. 9, s. 12 – 13. ISSN 1213-6492.)

(VÁPENÍKOVÁ, Jana. Interview. JÍRŮ, Marie. Konkurenční výhoda je v kvalitě zaměstnanců. In: Lobby. 2007, ročník IX, č. 7/8, s. 32 – 33. ISSN 212-4524.)

(JÍRŮ, Marie. Chyba, která mě poučila. Největší jistota je věřit sám sobě. In: Kariéra – příloha Hospodářských novin. 2007-07-02, s. 1.)

(KUBÍČKOVÁ, Ludmila. Komunikační dovednosti zkusí v Hradci. In: Podnikání – příloha Hradeckého deníku. 2007-06-28, ročník 16, č. 150, s. 5. ISSN 1802-0984.)

(Vyhlášeni držitelé ocenění Podnik Fair Play 2007 – Tisková zpráva. In: Informační brožura Podnik Fair Play 2007, s. 2 – 3.)

(EHRENBERGEROVÁ, Radka. Centrum andragogiky – O nápadech, inspiraci a elánu. In: Rübrucka. 2007, 10. vydání, č. červen/červenec, s. 2 – 3.)

(SAMEK, Martin. Interview. JÍRŮ, Marie. Vzdělávání je celoživotní proces a neměli bychom na to zapomínat, říká Marie Jírů. In: Podnikání – příloha Hradeckého deníku. 2007-05-14, ročník 16, č. 111, s. 5. ISSN 1802-0984.)

(Řízení, sdílení zkušeností a znalostí. JAKOU HODNOTU MÁ DOBRÁ RADA. In: Rübrucka. 2007-04-05, s. 2 – 4.)

(JÍRŮ, Marie. Marie Jírů. In: Moderní řízení. 2007, ročník XIII, č. 4, s. 61. ISSN 0026-8720.)

(MALÁ, Ivana. Firemní kultura. In: Rübrucka. 2007, č. březen/duben.)

(Konference: Budování firemní kultury ve znalostní organizaci. In: Informační bulletin. Česká manažerská asociace. 2007, č. 3, s. 20 – 21.)

 

Další publikace

Pravidelně se podílíme i na vydávání různých publikací týkajících se osobnostního rozvoje a vzdělávání dospělých. S naší podporou vyšly tyto knihy a sborníky:

2016

(BESSEROVÁ, Miroslava. ve spolupráci s Centrem andragogiky, s. r. o. SLOVO je podaná ruka. Praha: Euromedia Group, k.s., 2016. ISBN 978-80-249-3029-9.)

Více informací o knize zde.

2014

(DYTRT, Zdenek a kolektiv. Ženy a management. Brno: Albatros Media a. s., 2014. ISBN 978-80-265-0150-3.)

Do publikace přispěla PhDr. Marie Jírů.

 

2013

(STÝBLO, Jiří, Ing. PhDr., CSc. Manažerské trumfy. Praha: Manažerské trumfy Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-103-1.)

(ŠVEŇKOVÁ, Stanislava, Mgr. Výjimečné ženy. Trutnov: S-Press Publishing, 2013. ISBN 978-80-904231-9-0.)

 

2011

(Kolektiv autorů. Manažerská etika – X. díl. Hradec Králové: Etika podnikání a veřejné správy, 2011. ISBN 978-80-89401-27-7.)

(MUŽÍK, Jaroslav. Principy, formy a metodika vzdělávání dospělých. Praha: Rozlet, 2011. ISBN 978-80-904824-2-5.)

(RYDVALOVÁ, Renata a JUNOVÁ, Blanka. Jak sladit práci a rodinu a nezapomenout na sebe. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3578-8.)

(TURECKIOVÁ, Michaela a VETEŠKA, Jaroslav. Trendy v oblasti profesního vzdělávání dospělých. Praha: Rozlet, 2011. ISBN 978-80-904824-3-2.)

 

2010

(Kolektiv autorů. Manažerská etika – IX. díl. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2010. ISBN 978-80-7318-974-7.)

(Kolektiv autorů. Manažerská etika – VIII. díl. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2010. ISBN 978-80-7318-941-9.)

(LANGER, Tomáš (ed.). Šance vzdělávacích institucí v období ekonomické recese. Praha: AIVD, 2010. ISBN978-80-904531-0-4.)

(MUŽÍK, Jaroslav. Androdidaktické aspekty a principy vzdělávání lektorů. Praha: Rozlet, 2010. ISBN 978-80-904824-0-1.)

 

2009

(Kolektiv autorů. Manažerská etika – VII. díl. Hradec Králové: Wamak, 2009. ISBN 978-80-86771-32-8.)

(Kolektiv autorů. Manažerská etika – VI. díl. Hradec Králové: Wamak, 2009. ISBN 978-80-86771-33-5.)

 

2007

(PITRA, Zbyněk. Základy managementu: management organizací v globálním světě počátku 21. století. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-33-7.)

 

Média

 

2018

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 04.03.2008 [cit. 2018-04-03]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=hNqkvQUVfmA. Kanál uživatele centrum andragogiky

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 15.05.2008 [cit. 2018-15-05]. Dostupné z: https://youtu.be/TcRmZN_Sv6A. Kanál uživatele centrum andragogiky

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 15.05.2008 [cit. 2018-15-05]. Dostupné z: https://youtu.be/_9wbVWFgXFw. Kanál uživatele centrum andragogiky

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 15.05.2008 [cit. 2018-15-05]. Dostupné z: https://youtu.be/euySOLS_Yxc. Kanál uživatele centrum andragogiky

2017

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 27.06.2017 [cit. 2017-27-06]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=uSUyMKOCATU. Kanál uživatele centrum andragogiky

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 21.06.2017 [cit. 2017-21-06]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=oKhsBuIMYWk. Kanál uživatele centrum andragogiky

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 28.04.2017 [cit. 2017-28-04]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=xnFPLi31hlA. Kanál uživatele centrum andragogiky

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 28.02.2017 [cit. 2017-28-02]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=sVxdEBE6D-Y. Kanál uživatele centrum andragogiky

Rádio Zet. In Archiv [online]. 14.2.2017 [cit. 2017-14-02]. Dostupné z: https://www.zet.cz/tema/marketing-zet-vzdelavani-dava-dalsi-smysl-kariere-a-samotnemu-zivotu-11960

2016

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 14.12.2016 [cit. 2016-14-12]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=QtRz4pzzH2w. Kanál uživatele centrum andragogiky

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 22.06.2016 [cit. 2015-22-06]. Dostupné z: https://www.youtube.com/edit?video_id=vqV4NFJsqDc&video_referrer=watch. Kanál uživatele centrum andragogiky

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 29.02.2016 [cit. 2016-02-29]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=mMtQAmwU5OM&feature=youtu.be

Český rozhlas Hradec Králové. In Archiv [online]. 5.2.2016 [cit. 2015-26-12]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3563052.

2015

 

Český rozhlas Hradec Králové. In Archiv [online]. 26.12.2015 [cit. 2015-26-12]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3538725.

Český rozhlas Hradec Králové. In Archiv [online]. 25.12.2015 [cit. 2015-25-12]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3538722.

Český rozhlas Hradec Králové. In Archiv [online]. 21.11.2015 [cit. 2015-21-11]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3517358.

Český rozhlas Hradec Králové. In Archiv [online]. 07.11.2015 [cit. 2015-07-11]. Dostupné z: http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3508263.

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 19.06.2015 [cit. 2015-06-19]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=43WJtZ7OF-o&feature=youtu.be. Kanál uživatele centrum andragogiky

2014

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 16.01.2017 [cit. 2017-01-16]. Dostupné z: https://youtu.be/kQO8P-91KP0. Kanál uživatele centrum andragogiky

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 18.09.2014 [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=i4E6Eccj3YA&feature=youtu.be. Kanál uživatele centrum andragogiky

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 20.08.2014 [cit. 2014-08-20]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=PMXjTsYquvw&feature=youtu.be. Kanál uživatele centrum andragogiky

Centrum andragogiky. In Youtube [online]. 03.07.2014 [cit. 2014-07-03]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=-hSjjnQ6XWM&feature=youtu.be. Kanál uživatele centrum andragogiky

Centrum andragogiky. In: Youtube [online]. 13.06.2014 [cit. 2014-06-13]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=y-3dxXQ6X9k. Kanál uživatele centrum andragogiky

2013

Centrum andragogiky. In: Youtube [online]. 26.06.2013 [cit. 2013-06-26]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=vXgCQvQq3kE. Kanál uživatele centrum andragogiky

Centrum andragogiky. In: Youtube [online]. 02.01.2013 [cit. 2013-01-02]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=_TUS2zxAdwI. Kanál uživatele centrum andragogiky

 

2012

čt24. In: Youtube [online]. 16.12.2012 [cit. 2012-12-16]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=6IerFLS4NtI. Kanál uživatele centrum andragogiky

ČRo2 – Praha. In: Youtube [online]. 18.07.2012 [cit. 2012-07-18]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=CA6OR5heTR4. Kanál uživatele centrum andragogiky

ČRo2 – Praha. In: Youtube [online]. 18.07.2012 [cit. 2012-07-18]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=h_ghzqfBRUs. Kanál uživatele centrum andragogiky

ČRo2 – Praha. In: Youtube [online]. 18.07.2012 [cit. 2012-07-18]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=rfDnR6h2HeE. Kanál uživatele centrum andragogiky

ČRo2 – Praha. In: Youtube [online]. 10.06.2012 [cit. 2012-06-10]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=jLzyNp7UwA4. Kanál uživatele centrum andragogiky

ČRo2 – Praha. In: Youtube [online]. 10.06.2012 [cit. 2012-06-10]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=zESkAFICoS4. Kanál uživatele centrum andragogiky

ČRo2 – Praha. In: Youtube [online]. 10.06.2012 [cit. 2012-06-10]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=SJUNxO8v8xw. Kanál uživatele centrum andragogiky

ČRo2 – Praha. In: Youtube [online]. 10.06.2012 [cit. 2012-06-10]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=9ZhtVBo_4MI. Kanál uživatele centrum andragogiky

Centrum andragogiky. In: Youtube [online]. 26.06.2013 [cit. 2013-06-26]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=wDNPu97_Hqo. Kanál uživatele centrum andragogiky

Rádio Jizera – Praha. In : Youtube [online]. 15.11.2013 [cit. 2013-11-15]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=guMRlq6yOYw&feature=youtu.be. Kanál uživatele centrum andragogiky