Jednou z cílových skupin, na které se zaměřujeme, jsou zaměstnanci státních i nestátních zdravotnických zařízení. V nemocnicích, lázních, léčebných ústavech, ZZS a dalších organizacích školíme nejen manažery, ale také lékařský a nelékařský zdravotnický personál.

Věnujeme se jak měkkým dovednostem (komunikační dovednosti, syndrom vyhoření, manažerské dovednosti…), tak tvrdým dovednostem (ekonomika ve zdravotnictví, právní minimum, logistika…) a i odborným tématům. Zabýváme se také supervizí ve zdravotnictví.

Za aktuální považujeme také téma lean management ve zdravotnictví, tzn. optimalizaci procesů a neustálé zlepšování kvality péče i efektivity fungování zdravotnických zařízení.

Naši lektoři mají zkušenosti přímo se zdravotnickým prostředím a díky individuálnímu přístupu a důrazu na interaktivní formy vzdělávání vám poskytnou efektivní vzdělávací programy, které naplňují vaše představy.

Jsme akreditovaným pracovištěm Ministerstva zdravotnictví a pod touto akreditací nabízíme kurz:

  • Komunikace s lidmi, kteří užívají nebo jsou závislí na návykových látkách (rozsah 21 hodin)

Každou vzdělávací akci určenou pro zdravotníky zařazujeme do kreditního systému vzdělávání zdravotníků.

Nabízíme vám tyto služby:

  • analýzu vzdělávacích potřeb,
  • přípravu a realizaci vzdělávacích programů,
  • akreditaci vzdělávací akce,
  • poradenství a pomoc v oblasti čerpání dotací z EU,
  • pomoc při přípravě a realizaci odborných konferencí a PR aktivit,
  • poradenství a konzultace (např. v oblasti lean managementu, supervize, právního poradenství apod.),
  • otevřené kurzy a odborné konference se zaměřením na zdravotnictví.

zdravotnictví

Více o našich produktech a službách se dočtete v záložce Vzdělávání.

Máte-li jakýkoli dotaz, budeme rádi, když nás kontaktujete!

Prohlédněte si také naše reference v oblasti zdravotnictví.

Ve zdravotnictví jsme také realizovali několik projektů: