Podpora osobnostního rozvoje

CO TO JE OSOBNOSTNÍ ROZVOJ – SELF MANAGEMENT?

 • je podporou v náročné situaci,
 • dává příležitost otevřeně hovořit o svých potížích, problémech, nejistotách, obavách,
 • pomáhá pojmenovat situaci, ujasnit si myšlenky a pocity,
 • posiluje Vaše uvědomění,
 • zmírňuje napětí, posiluje naději, podporuje uvolnění,
 • vytváří podmínky pro nalezení vlastní cesty životem,
 • přispívá k větší osobní zralosti, umožňuje vhled do klientovy osobnosti,
 • učí jednat v souladu se svými potřebami,
 • je cestou k sebenaplnění, cestou k osobní i pracovní spokojenosti a štěstí,
 • podporuje při závažných a složitých rozhodnutích,
 • zvyšuje Vaše sebevědomí a sebedůvěru,
 • odblokovává zažité nevhodné (a často opakující se) osobnostní mechanismy,
 • podporuje duševní zdraví (např. učí relaxovat, uvolňovat nahromaděné napětí).

 

PRO KOHO JE SELF MANAGEMENT/OSOBNOSTNÍ ROZVOJ URČEN?

Je vhodný pro každého klienta, který si neví rady ve složité životní situaci ať už na poli pracovním či osobním. Sám klient si určuje, zda se jedná o problém, který je schopný zvládnout svépomocí či je zapotřebí určitý pohled „zvenčí“ a podpora zkušeného odborníka.

V jakých oblastech Vám může self management pomoci:

 • pocity bezmocnosti, vyčerpanosti, pesimistické nálady,
 • opakující se konflikty na pracovišti, vypjaté pracovní vztahy,
 • ztráta pracovní/jiné motivace,
 • malá schopnost sebeprosazení se,
 • kariérní poradenství,
 • ztráta orientace v situaci,
 • rodinné, partnerské a jiné interpersonální neshody – vztahové problémy,
 • emoční labilita, výbuchy vzteku, záchvaty pláče apod.,
 • napětí, častá nemocnost, úzkosti, nespavost, somatické problémy,
 • životní krize (úmrtí, rozvod, vážná nemoc, „už nemůžu dál“,…),
 • nedostatek životní spokojenosti a síly, stavy rozladěnosti, nepohody,
 • nízké sebevědomí, pocity méněcennosti, nejistoty,
 • syndrom vyhoření, nadměrné působení stresu,
 • opakující se nevhodné stereotypy chování, opakující se problém neřešitelný vlastními silami,
 • mobbing, bossing (druhy šikany na pracovišti),
 • a jiné…

 

JAK SELF MANAGEMENT PROBÍHÁ?

Self management je podporou osobnostního růstu. Probíhá formou rozhovoru mezi klientem a lektorem; v soukromí, v nerušeném prostředí. Je možné využít prostor Centra andragogiky, na přání klienta jej lze navštívit také na pracovišti. Při první schůzce se určuje tzv. „zakázka“, která se však v průběhu sezení může dále rozvíjet. Délka bývá nejčastěji 50 či 100 minut – dle potřeb klienta. Někdy se může jednat pouze o pár setkání, které nazýváme spíše psychologickým poradenstvím. Na počtu setkání se klient domlouvá spolu s lektorem. Frekvence záleží na klientovi – zpravidla bývá zvykem 1x týdně až 1xměsíčně.

Samozřejmostí je naprostá diskrétnost. Velice důležitý je autentický vztah mezi lektorem a klientem. Klient není hodnocen, ale přijímán. Pro zdárné fungování je třeba, aby klient svému lektorovi důvěřoval a byl schopen otevřeně hovořit o svých pocitech a přáních – mluvíme o pocitu psychologického bezpečí. Lektor je oproti tomu připraven naslouchat a podporovat klienta v jeho cestě za spokojeností. Pomáhá klientovi zvládat náročné životní situace, odstraňovat překážky a rozklíčovat životní situace. Může dodat nový úhel pohledu, podpořit klientovo uvědomění. Je připraven být po celou dobu rozhovoru pouze a jenom pro Vás. Jeho hlavním cílem je klientův zájem. Dodává klientovi pocit, že není sám na své problémy.

Self management je veden jako nedirektivní rozhovor; eklekticky využívá nejnovějších poznatků psychologie, personálního řízení, andragogiky principu seberealizace, koučovacích metod a terapeutického konceptu „Life dynamic.“

 

V případě zájmu nás kontaktujte!