Potřebujete zvýšit svým zaměstnancům odbornou kvalifikaci? Nemůžete investovat do vzdělávání ?

Můžete využít projekt „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II)“. Bude vám hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu. A zároveň vám bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaložíte na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

Umíme vám pomoci s přípravou žádosti  a následnou finanční administrací žádosti směrem k poskytovateli dotace!

Bližší informace vám rádi poskytneme. Volejte na tel. +420 773 695 294 nebo pište na adresu: obchod@centrumandragogiky.cz.

POVEZ II datum-1