bublinka 6

Semináře jsem se účastnila poprvé a velice se mi to líbilo a určitě jsem si odnesla užitečné informace :)  Určitě budu sledovat vaše další nabídky a moc ráda se v budoucnu nějaké akce opět zúčastním.“

Mgr. Jana Mikolandová, metodik, Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

bublinka 6

„Zúčastnil jsem se kulatého stolu již poněkolikáté a stejně jako v předešlých případech hodnotím toto setkání a výměnu zkušeností velmi pozitivně. Atmosféra byla uvolněná a moderátor uměl své zkušenosti velmi dobře a zajímavě prodat. Také se mi líbily ukázky konkrétních jeho projektů s aplikací postupů, které nám vysvětloval (např. SWOT). Tím, že to byl člověk z praxe a působící několik let jako ředitel, tím jeho slova mají tu správnou váhu. Jen více takto zajímavých setkání a diskuzí.“

Ivan Řehák, Continuous Improvement Project Manager BU, Amcor Flexibles Nový Bydžov

bublinka 6

„Příjemné prostředí evokující atmosféru moravského sklípku nabízí výborné podmínky pro výměnu zkušeností v mnoha oblastech. Ač jsem z nepodnikatelského rezortu zdravotnictví, je vhodné nahlédnout do podnikatelského světa a potvrdit si i na něm, zda naše controllingové postupy mají rezervy.“

Ing. Jitka Šmehlíková, ekonomický náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové

bublinka 6

„Myšlenka diskusního klubu je určitě dobrá a může některým společnostem pomoci mnohem víc, než samotný seminář nebo školení. A to z toho důvodu, že se jedná o aktivní sezení, kde se řeší konkrétní problémy konkrétních lidí/společností. Diskusní akci na téma „Řízení skladových zásob – jak na to?“, kterou jsou absolvovala, vidím jako přínosnou z pohledu jakéhosi logistického benchmarku, kdy se sešli zástupci různých firem z různých odvětví a tím bylo otevřeno mnoho různých problémů a situací, které jednotlivé společnosti řeší. Tím si člověk sám provedl jakési rychlé vyhodnocení, jak na tom naše společnost je, v čem je silná a v čem má stále slabiny. Dále oceňuji teoretickou přípravu školitele.“

Pavla Kubečková, Supply Chain Specialist, ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

bublinka 6

„Akce pro mě byla velice zajímavá, příjemná a přínosná. Příjemné prostředí a lidé s podobnými pracovními problémy včetně zkušeného lektora. Pokud bude příležitost rád se zase v budoucnu zúčastním nějaké další akce.“

Martin Kejs, vedoucí směny, Pacific Direct s.r.o.

bublinka 6

„Kulatý stůl je výborný nápad a moc se mi školení/diskuse líbila. Cíleně jsme se dostali k tématu, které bylo potřeba probrat. Diskuse byla užitečná a velmi živá díky panu školiteli. Všichni měli možnost říci své příklady z praxe a následně se probíralo, jak na „to“. Zařadila bych více příkladů pro motivaci konkrétně výrobního personálu, kde se nedají vždy uplatnit obecná pravidla.“

Šmídová Tereza, Ing,. personalistka, Bühler Motor s.r.o.

bublinka 6

„Společně s kolegou jsme se zúčastnili Klubu zlepšování na téma „Manažerské dovednosti pro mistry, aneb motivace v první linii – jak lépe?“. Jako tradičně v příjemném prostředí školicího střediska CA a samozřejmě se zkušeným lektorem. Hlavní přínos těchto setkání je možnost předávání a získávání zkušeností. Kolegové, přestože z jiných odvětví výrob a průmyslu, řeší podobné, nebo stejné každodenní úkoly. Firmy a zaměření výrob jsou různé, ale potíže a náměty k řešení velice podobné. Obzvláště pokud je téma motivace.“

Milan Siska, vedoucí výroby, Pacific Direct, s.r.o.

bublinka 6

„Na setkání tohoto typu člověk pozná, že všichni kolem mají obdobné starosti. Proto pro mne bylo přínosem, že jsem se setkal s lidmi s víceméně stejnými problémy. Dále se mi líbilo moderování od lektora. Bylo věcné a konstruktivní. Ze setkání jsem si odnesl mnoho poznatků, které bych rád využil v praxi.“

Jiří Vaisar, koordinátor údržby, Saar Gummi Czech s.r.o.

bublinka 6

„Moje očekávání od akce Plánování a forecasting – jeho úskalí a metody přístupu se splnilo: získala jsem vhled do práce finančních ředitelů při tvorbě rozpočtů a forecastů a debatovali jsme o všem, co s tím souvisí. Když dva dělají totéž, není to totéž. Cítila jsem se na Klubu zlepšování dobře.“

Dr. Ivana Krupičková, Global HR Director, Assa Abloy, FAB Vehicle Security Solutions

bublinka 6

„Klubu zlepšování jsem se zúčastnil na téma „Efektivita ve vývoji“. Potkal jsem se s kolegy z jiných firem a i z jiných oborů než můj, automotive. Bylo zjevné, že všichni řešíme obdobné záležitosti, zejména se sháněním kvalifikovaných lidí, prostředků z EU, spolupráce s VŠ. Bylo dobré si popovídat o tom, jak toto řešíme a sdělit si tak zkušenosti. Dobré informace ohledně dotačních programu byly uvedeny i moderátorem a zaměstnanci vzdělávací společnosti.“

Ing. Ondřej Harbich, process development manager, ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

bublinka 6

„Zúčastnil jsem se Klubu zlepšování na téma „Efektivita ve vývoji“ a byl jsem mile překvapen. Opravdu jde o řízenou výměnu názorů a zkušeností, které jsou doplněny odbornými názory moderátora. Zobecnění na závěr mi přišlo naprosto přirozeným výsledkem, který jsem si z diskuse odnesl.“

Pavel Černohous, R&D Manager, SOMA spol. s r.o.

bublinka 6

„Zúčastnil jsem se akce Klubu zlepšování – Role a pozice nákupu ve firmě-jak na to? Mimo nádherného školicího centra poskytujícího skvělé zázemí musím ocenit přátelský přístup a zajímavou diskuzi nad tématem. Nejednalo se o žádné strohé školení se spoustou teoretických, ale v praxi nepoužitelných informací, ale o výměnu užitečných zkušeností a informací. Určitě bych rád Klub zlepšování, resp. Centrum andragogiky navštívil znovu.“

Tomáš Doubek, oddělení logistiky, MEDESA s.r.o.

bublinka 6

„Již dříve jsem absolvoval několik školení na téma měkké a tvrdé manažerské praktiky, kde jsme byly zavaleny spoustou teorie. Proto jsem nedovedl odhadnou, co od Klubu zlepšování – ,,V první linii“ aneb Mistr v roli lídra – jak na to? mám očekávat. Nakonec to bylo skvělé setkání lidí na podobných pozicích z různých oborů. Velice otevřeně proběhla diskuse s výměnou zkušeností k probíraným tématům z práce mistra. I díky skvělé lektorce jsem si odnesl několik nápadů do další práce.“

Zdeněk Šulc, mistr tkalcovny, Veba a.s.

bublinka 6

„Na akci Lektorské „finty“ jsem se přihlásila ze zvědavosti a bez velkých očekávání. Organizace a průběh mě velice mile překvapili. Z andragogického centra jsem odcházela „nabitá“ a inspirovaná do další práce. Lektorské „finty“ byly orientovány na předání zkušeností z různých oblastí lektorských činností za účelem zlepšování lektorských dovedností. Cílem akce bylo seznámení se s „efektivními“ praktikami při lektorování v různých oblastech a prostředích. Akce byla zaměřena na otevřený dialog mezi účastníky, kteří uváděli konkrétní příklady z praxe, porovnávali je a hledali jak nejlépe v uvedených případech postupovat. Nutno podotknout že na akci Lektorské „finty“ se sešla opravdu kvalitní skupina lektorů, která měla určité zkušenosti. Tomu také napovídala kvalita předvedených vystoupení a celý průběh. Lektorské „finty“ vřele doporučuji všem stávajícím či budoucím lektorům, kteří se potřebují věnovat specifickým problémům, se kterými se lektor setkává během své praxe.“

Monika Čechová, lektorka

bublinka 6

„Setkání klubu zlepšování se zaměřením na údržbu jsem navštívil z důvodu zájmu o zlepšení údržby u nás ve firmě. Nejednalo se o klasické školení, ale o příjemné setkání osob z podobných oborů, kde se řeší problémy z oblasti údržby. Děkuji za předmětnou diskuzi, která byla spojená s příklady z praxe a velmi dobře moderována.“

Tomas Brkl, vedoucí lisovny, Bühler Motor s.r.o.

bublinka 6

„Klub zlepšování na téma hodnocení zaměstnanců byl pro mě velmi přínosným setkáním. Každá firma má sice jiné možnosti jak vést a provádět údržbu, ale všichni máme jeden cíl a to je udržet stroje v chodu s co nejmenšíma prostojema ve výrobním čase. Získal jsem zde mnoho tipů jak začít vylepšovat naše vedení údržby.“

Stanislav Frydrych, technik údržby, FrostFood a.s.

bublinka 6

„Toto setkání kolegů, řešících stejné problémy v oboru údržby, mi pomohlo, potvrdit si moje myšlenky a získat pohled zúčastněných na mou práci v údržbě. V diskuzi jsme si předávali zkušenosti a pro některé z nás, byly tyto věci velkým přínosem, protože tým údržby budují a mohou se tak vyvarovat chyb. Byl jsem na takovém setkání poprvé a mohu říct, že je mě přínosem a mohu z něj čerpat inspiraci pro mou práci. Rád se znovu sejdu a prodiskutuji téma údržby a porovnám, jak si vedeme v různých řešeních problémů.“

František Nyč, mistr údržby, Tyco Electronics EC s.r.o.

bublinka 6

„Klub zlepšování na téma hodnocení zaměstnanců byl pro mě přínosným setkáním. Přestože účastníci byli velmi různorodá skupina z pohledu velikosti firmy i oboru, získala jsem zde několik tipů jak vylepšit náš už celkem hodně propracovaný a zavedený systém. Ocenila jsem také poznatky a celkové shrnutí tématu od lektorky/moderátorky, zkušené HR specialistky paní Lenky Bláhové.“

Kateřina Chvátalová, Personnel Consultant, GMC Software Technology

bublinka 6

„Mohu uvést, že bylo zajímavé a inspirativní slyšet názory a podněty kolegů – manažerů logistiky ať již ze stejného odvětví nebo i jiných druhů průmyslu, obchodu a služeb. Sdílením zkušeností s řešením problémů a vlastní organizací logistiky a různých specifik mi umožnilo porovnání s logistickým systémem v našem podniku a dalo podněty k náhledu z jiné perspektivy.“

Karel Lochman, manažer logistiky, Federal-Mogul Friction Products a.s.

bublinka 6

„Netradiční pojetí školení, spíše řízená diskuse na dané téma, umožňující setkat se s profesními kolegy z jiných firem a sdílet praktické zkušenosti což je nespornou výhodou, protože teorii už většinou slyšel každý. Dalšími výhodami jsou pak časová nenáročnost a více než příznivá cena.

Jiří Cens, Kaizen manažer, ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

bublinka 6

„Koncem března 2014 jsem se zúčastnil akce Klubu Zlepšování organizovanou Centrem andragogiky s.r.o. s názvem Role a pozice údržby v současné době neustálých změn. Tato akce byla soustředěna na výměnu zkušeností lidí pracující v podobných profesích, jejichž náplní je zajištění údržby a tedy provozuschopnosti zařízení, strojů, vybavení budov. Citlivá činnost moderátora zakrátko uvolnila atmosféru a rozproudila se diskuze, kde se mísily zkušenosti z provozu výrobních linek v nepřetržitém provozu, jednotlivých strojů, či zajištění funkce například nemocničních zařízení. I když se zde setkali lidé z firem vyrábějící od bužírky až po autobus, či zajišťující stoprocentní funkčnost všech zařízení na operačním sále záhy jsme zjistili, že denně řešíme stejné věci, narážíme na stejné problémy, setkáváme se se stejnými dodavateli dílů či služeb. Společně jsme si potvrdili důležitost správně nastaveného systému pro řízení údržby, nalezení rovnováhy mezi požadavky výroby a údržby, i když vlastně obě často „nesmiřitelné“ mají stejný a společný cíl, kterým je zvyšování efektivity výroby. Dále jsme si potvrdili důležitost týmové práce, potřebu správně nastaveného motivačního systému odměňování,…. vlastně nic nového pod sluncem, ale jak se k tomuto cíli dostat ? V diskuzích jsme mohli porovnat naše zkušenosti a posoudit co jinde dělají lépe a jakými kroky se k tomu dopracovali, ale také si v mnoha případech potvrdit že cesta kterou jsme se vydali vede ke správnému cíli. Prostě hodně inspirace, hodně námětů na zlepšování. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne s kolegy „na stejné lodi“. Chtěl bych poděkovat Centru andragogiky za zorganizování tohoto způsobu výměny informací, lektorovi za nenásilnou a velmi efektivní formu moderování a vytvoření otevřené diskuzní platformy a všem kolegům zabývajícím se údržbou pak popřát málo poruch, pochopení vedení firem a společností o důležité roli údržby pro efektivní využívání výrobních prostředků a z toho vyplývající dostatek financí na rozvoj podnikové údržby.“

Milan Kysela, Equipment Engineering Manager, IVECO Czech Republic

bublinka 6

„Oceňuji otevřenou a uvolněnou atmosféru při setkáních. Dále pak podnětné sdílení zkušeností a nejlepší praxe.“

Stěpán Potoček, ředitel RP, Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.

bublinka 6

„Akce Klubu zlepšování, jichž jsem se účastnila, se mi velmi líbily, pro mne je tento koncept rozhodně zajímavý, časově i cenově přívětivý. Ve vymezeném prostoru cca. 4 hodin jsem měla možnost setkat se s lidmi z praxe (zde v regionu) a s odborníkem na dané téma a společně sdílet a diskutovat osvědčené postupy a principy efektivního fungování na základě zkušeností a praktického ověření. Krátké, výživné, zajímavé. Doporučuji ostatním zájemcům a děkuji Centru andragogiky za organizaci a realizaci tohoto konceptu setkávání.“

Jana Vacková, zástupce vedoucí personálního oddělení, ELLA-CS, s.r.o.

bublinka 6

„Spolupráci s Klubem zlepšování bych ocenil velmi vysoce. Měl jsem možnost zúčastnit se 3 setkání kulatého stolu na téma (CI, údržba), kde si pod vedením moderátora účastníci z různých firem vyměňují zkušenosti, úspěchy, neúspěchy. Slyšet náměty, jak se realizuje jinde a poté využít u nás firmě beru za přínosné, avšak možná ještě více si přátelsky popovídat a zjistit, že stejné problémy máme všichni a člověk v tom není sám. Tento model se mi velmi líbí a na trhu jsem ho nikde neviděl.“

Ivan Řehák, Continuous Improvement Project Manager BU, Amcor Flexibles Nový Bydžov

bublinka 6

„Účast v Klubu zlepšování mi přinesla možnost setkat se s lidmi, kteří ve společnostech různého typu řeší obdobné problémy. Dalo mi to možnost srovnání různých přístupů, možnost diskutovat o efektivitě různých nástrojů a utřídit si názory. Díky odborným lektorům jsem měl možnost ověřit slabá a silná místa jednotlivých plánovaných kroků a připravit se tak na různá rizika spojená s procesem kontinuálního zlepšování. Měl jsem také možnost poslechnout si praktické zkušenosti kolegů z jiných firem a inspirovat se postupy a metodami, které používají. Účast v klubu vnímám jako možnost nejen odborného zdokonalení, ale i jako příležitost potkat zajímavé lidi a inspirovat se jejich myšlenkami a názory.“

Petr Havelka, HR Director, C.S.CARGO a.s.

bublinka 6

„Klub zlepšování je ojedinělým a velmi cenným projektem. Především děkuji za pozvání, díky kterému jsem měla možnost setkat se s výjimečnými lidmi a společně probrat úskalí managementu firem a všeobecně si rozšířit obzory i v oborech, které nejsou úzce spjaté s naším. Jsem ráda, že Klub zlepšování neškatulkuje a neodděluje jednotlivá odvětví, ale naopak je svádí dohromady. Vnímám to jako velký přínos pro všechny účastníky, protože se pak sami mohou rozhodnout, zda využijí zkušeností z jiných oblastí a v pozměněné formě je aplikují, aby dosáhli větší efektivity. Klub zlepšování doporučuji všem, kteří chtějí neustále zdokonalovat své znalosti a postupy.“

Lucie Blažková, finanční ředitelka, PROFISTAV Litomyšl, a.s.

bublinka 6

„Klub zlepšování mi poskytuje příležitost podívat se na situace, ve kterých se denně a často opakovaně ocitám, z nové perspektivy. Nové perspektivy a úhly pohledu na stávající situace jsem získal díky zkušenostem a postřehům sdílených vzájemně účastníky Klubů zlepšování. Kluby zlepšování díky moderovanému a zároveň obsahově velmi otevřenému charakteru nabízí velmi efektivní pomoc jejím účastníkům.“

Vladimír Hladík, Value Stream Manažer, Arrow International CR, a.s.

bublinka 6

„Pravidelně se účastním akcí pořádané Klubem zlepšování, s. r.o. doktory Marie Jírů. Rozhodující pro mne jsou jednak zvolená témata, ale také vlastní zkušenosti jednotlivých účastníků klubu. Jejich poznatky, způsob řešení, získané informace jsou pro mne neocenitelným podnětem pro vlastní práci.“

Bc. Iva Prouzová, výkonný ředitel, SENTA, spol. s r.o.

bublinka 6

„Rád bych za sebe zmínil plusy těchto akcí – možnost výměny názorů a zkušeností s kolegy/kolegyněmi ze stejné branže – automotive, možnost výměny názorů s kolegy/kolegyněmi z jiných oborů – obohacení problematiky (pro mne důležité), zajímavé nápady; zajímavý lektor, který dokázal uřídit diskusi pro všechny akceptovatelným směrem, v neposlední řadě kvalitní občerstvení. Akce jako taková se mi líbila, odvedla mne na pár hodin od rutinní denní problematiky do prostředí lidí řešících podobné problémy, na něž už někteří i nalezli upotřebitelná řešení.“

Martin Novák, vedoucí logistiky, Auto-Kabel Krupka, s.r.o.

bublinka 6

„Vaše setkání jsou výhodná především tím, že mohu potkat nové lidi s podobnými problémy, ale to i z jiného odvětví. Následně pak od nich mohu získat zajímavé informace a vyměnit si zkušenosti.“

Martin Hejhal, manažer údržby, ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o.

bublinka 6

„Klub zlepšování považuji za zajímavé fórum k bezprostřední výměně zkušeností mezi zaměstnanci či majiteli firem, kteří mají zájem, stejně jako jejich zaměstnavatelé, na zlepšování procesů. Největší přínos vidím v možnosti okamžité diskuze problému a předávání praktik, které se osvědčily a to vždy neformálně a s ohledem na praxi, včetně plusů a mínusů, nikoliv učebnicově.“

RNDr. Roman Hrnčíř, CSc., ředitel, Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec

bublinka 6

„Zajímavé setkání se zástupci různorodých společností, které řeší podobné situace a příležitosti. Možnost srovnání různých názorů a postupů považuji za největší přínos akce.“

Radovan Jelen, Director, FG Forrest, a.s.

bublinka 6

„Zúčastnil jsem se workshopu na téma TPM – moderní údržba. Co jsem ocenil byly kontakty, které jsem na semináři navázal. V tomto ohledu je setkávání lidí z oboru touto formou vynikající příležitost.“

Petr Seifert, vedoucí údržby, Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o.