Systém LEAN

CENTRUM ANDRAGOGIKY

newsletter srpen 2017

SYSTÉM LEAN

Lean management neboli štíhlé řízení je způsob práce či filozofie, která si klade za cíl uspokojit zákazníkovy požadavky v maximální míře a zároveň snižovat úroveň plýtvání zdroji. Tedy se snaží vytvářet produkty v co nejkratší době s minimálními náklady, ale bez ztráty kvality nebo na úkor zákazníka. Snížením zbytečného a neproduktivního plýtvání všemi zdroji se může buď zvýšit přidaná hodnota pro zákazníka, nebo snížit jeho náklady. Lean management lze uplatnit jak ve výrobě, tak v administrativních odděleních.

Příklad dobré praxe:
Cíl:

Zprůhlednit systém LEAN po znalostní a dovedností stránce, nastavit konkrétní metody a nástroje v praxi
Průběh:
Začali jsme úvodní analýzou povědomí o systému LEAN u plant manažerů jednotlivých závodů společnosti Karlovarské minerální vody (KMV). Protože cíl byl jasný a znalosti o LEAN byly od 0 do 8 (z 10 bodů možných), rozhodli jsme se jít od začátku s tím, že s pokročilejšími účastníky se alespoň sjednotíme v terminologii. KMV podporuje jednotlivé závody k tomu, aby zaváděly systémy LEAN v rámci svých možností. Komunikace a vzájemná pomoc mezi jednotlivými plant manažery je naprosto nutná. Dohodli jsme se na tom, že zahlcený plant manažer nebude mít sám prostor LEAN systém „rolovat“ do celého závodu. Proto jsme přizvali vždy jednoho dalšího zaměstnance z každého závodu, který bude také se systémem pracovat. Celou práci bude zastřešovat pro všech 5 závodů současně 1 procesní specialista z centrály. Začali jsme opět filosofií, řešili jsme metody a nástroje a jejich použití v praxi. Účastníci se ochytřovali navzájem ve smyslu, kdo co jak má zavedené a když nemá, tak co by mu pomohlo. Některé systémy již byly funkční v jednom závodu, proč si tedy nezavést systém podobný. V praxi jsme se podívali do 2 závodů KMV. V jednom z nich nastavovali v praxi 5S na vybraných pracovištích. Oceňuji velmi zodpovědný a pozitivní přístup všech zúčastněných, protože ve zmiňovaném závodě jsme udělali opravdu obrovský kus práce. Pomohlo to otevřít oči všem zaměstnancům závodu. Celé 5S bylo rolováno od plant manažera již delší dobu, ovšem nikdo tomu nedával dostatečnou váhu a byla to jakási nutnost. To, že 5 plant manažerů se svými odborníky pustilo před zaměstnanci do akce pomohlo danému vedoucímu k jakémusi prolomení ledů a k tomu, že požadované je skutečně normální a žádoucí. Tyto závody pokračují nyní na projektech zavádění těchto nástrojů a metod LEAN a vše jde zdárně kupředu.
Výstup:
Kalibrace jednotlivých závodů pro společné téma, ochytření se navzájem, převzetí funkčních systémů, provedení 5S v praxi – kick-off pro zlepšování a dotažení včetně akčního plánu, jak postupovat dále.

„Karlovarské minerální vody jsou společností, která se zaměřuje neustálé zlepšování ve všech oblastech svých aktivit. Zaměstnanci věří přirozenému zlepšování jako podnikatelské filosofii a proto pro nás byl velmi důležitý „nenásilný a nebyrokratický“ přístup k implementaci klíčových principů LEAN. Velmi si vážím individuálního nastavení obsahu i přístupu k tématu ze strany lektorky. Díky tomu bylo dosaženo toho, aby si účastníci tréninku opravdu vzali filosofii LEAN za svou, sdíleli zkušenosti napříč závody a společně udělali první důležité kroky k nastavení systematického přístupu k LEAN manufacturing. Děkuji Centru andragogiky za vynikající prakticky zaměřený trénink, který i s delším časovým odstupem všichni účastníci hodnotí jako mimořádně užitečný“

Jan Medek, Group HR Director, Karlovarské minerální vody a.s.


ZAJÍMAVOSTI Z KULTURNÍHO A ŠKOLICÍHO CENTRA CIHELNA

Šándor 2

 

SPOLEČENSKÝ VEČER S Gen. ANDOREM ŠÁNDOREM

Generál ANDOR ŠANDOR vedl před léty vojenskou tajnou službu. Dnes ho známe jako bezpečnostního experta.

Již 26. 9. 2017 jsme pro Vás v Centru andragogiky připravili přednášku s generálem Andorem Šándorem se zaměřením na problematiku migrantů a terorismu u nás a ve světě.
Po přednášce pro vás bude připraven raut španělské gastronomie a ochutnávka vína.IMG_3461

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2017

Aby děti o prázdninách neseděly doma,ale užily si co nejvíce zábavy, pořádáme pro ně každoročně několik běhů letních příměstských táborů.
Tábory proběhly ve 4 turnusech. Kromě her a zábavné výuky anglického jazyka byly i tento rok pro děti nachystané ukázky Integrovaného záchranného systému. Letos jsme tu měli tradičně psovoda, záchrannou službu a hasiče.
Těšíme se na další běhy i příští rok!

ZDE SE PODÍVEJTE NA FOTOGRAFIE

 


07.09.2017              Jak na stres pomocí metody všímavosti
12.09.2017              Můžete využít 3D tisk ve své práci?
14.09.2017              Způsoby prověřování zaměstnanců
20.09.2017              Sebepoznání a poznávání ostatních lidí – 1.den
22.09.2017              Průmysl 4.0 – ne hrozba, ale příležitost
03.10.2017              Krádeže na pracovišti – když se u Vás v týmu krade
04.10.2017              Sebepoznání a poznávání ostatních lidí – 2.den
05.10.2017              Jak bojovat s podvodnou nemocností?
10.10.2017              Rizika spojená s personálními agenturami a problémy „multi-kulti“
11.10.2017              A když už nemůžu tak ještě přidám
12.10.2017             Společenský večer s Prof. MUDr. Janem Pirkem
17.10.2017             GDPR – srozumitelné vysvětlení pro všechny, kdo pracují s osobními údaji
Nemáte možnost se zúčastnit ve stanovených termínech?
Máte u vás ve firmě víc zájemců o jedno téma?
Uspořádáme uzavřený kurz u vás pro vás!
Neváhejte nás kontaktovat!
obchod@centrumandragogiky.cz

 

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, neváhejte nás kontaktovat.