Tématem tohoto roku se stala EFEKTIVITA

Vstoupili jsme do roku 2017 tak rychle, jak rychle běží čas. Už teď vidíme, že tento rok nám přinese mnoho změn. Tyto změny sledujeme, abychom je vyhodnotili a zařídili se podle nich. Výsledkem tohoto vyhodnocení je naše letošní „Téma roku“, kterým je EFEKTIVITA.

Vyšší efektivita není jen o zrychlení procesů… před přidáním plynu je nejlepší se spíše „zastavit a prostudovat trasu“. V naší řeči to znamená přestat „školit“ a začít skutečně cílevědomě vzdělávat lidi, vložit do vzdělávání právě ten záměr zvyšování efektivity a to odstraněním všeho zbytečného, co nepřispívá ke zvyšování hodnoty produktu, který firmu živí. Vzděláváním se v činnostech, které ušetří čas, nalezením konsenzu mezi TOP managementem a liniovými manažery, kteří řídí a vytvářejí hodnoty pro firmu. A je toho mnohem více, kde lze zlepšovat, zvláště když se podnítí aktivita lidí na těch pozicích, kde zlepšování přinese rychlý a nepopiratelný užitek, kterým je právě zvýšení efektivity.

Přijďte se společně s námi začít efektivně vzdělávat!