Tématem roku 2018 se stal PRŮMYSL 4.0

Průmysl 4.0 (často používán pojem Práce 4.0 nebo čtvrtá průmyslová revoluce) je označení pro současný trend digitalizace a s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese. Toto je jedna z nejznámějších současných definic. Co můžeme s Průmyslem 4.0 očekávat?

Digitalizace a robotizace průmyslu vyvolá změnu organizace práce, zanikne řada pracovních míst. Odhaduje se, že v České republice jich ubude až 53 procent. Některé profese zaniknou, jiné se přemění. Je otázkou, zda společnost zvládne sociální a společenské důsledky těchto změn. Podle studie ministerstva práce a sociálních věcí se očekává, že po nástupu robotů v příštích dvou desetiletích zanikne asi desetina pracovních míst. Díky novým technologiím se bude měnit výrazně pracovní náplň. Týká se to zhruba 1,4 milionu pozic. Na druhé straně budou vznikat i nové profese, více lidí bude potřeba ve službách. Odhady hovoří o tom, že díky automatizaci, robotizaci a digitalizaci mohou české firmy zvýšit produktivitu až o více než 30 %.

Čtvrtá průmyslová revoluce nepřichází do všech oblastí stejně rychle, ale přichází jistě a zřetelně. Některé obory budou zažívat rychlé a radikální zvraty, v jiných bude docházet jen k pomalým a spíše evolučním změnám. Jisté je, že Průmysl 4.0 změní výrobní procesy, dodavatelské řetězce i obchodní modely. Firmy by neměly s nástupem Průmyslu 4.0 podceňovat procesní, organizační ani další změny. S tím souvisí i změny v požadavcích na kvalifikaci, schopnosti a vzdělání pracovní síly. Zvyšuje se důraz na schopnost pracovat s informacemi a digitálními technologiemi, kritické myšlení a kladení správných otázek, kreativitu, schopnost řešit problémy, schopnost spolupracovat a účinně komunikovat.

Centrum andragogiky jako vzdělávací a poradenská společnost přijala výzvu čtvrté průmyslové revoluce. Firmám pomáhá posílit schopnosti a dovednosti jejich stávajících i budoucích zaměstnanců.