Tématem roku 2019 se stala ZMĚNA.

Změna je obecné označení pro pozorovatelný, měřitelný nebo kvantifikovatelný rozdíl ve stavu nebo vlastnosti nějaké entity v určité vztažné soustavě.
Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Změna [online]. c2017 [citováno 20. 12. 2018]. Dostupný z WWW: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zm%C4%9Bna&oldid=15415164

Jak jednoduché vysvětlení z internetového slovníku.  Každý z nás ví samozřejmě, co znamená slovo změna. Ne každý ji vnímá stejně. A je otázkou nastavení člověka, zda tento pojem pro něho znamená: změna k lepšímu, a nebo změnu k horšímu. Dost často také říkáme, že by to chtělo změnu. Ve skutečnosti jsme rádi, že se nic nemění a vše běží v ustálených kolejích.  Je to však relativní.

Stále více se mluví o ekonomické krizi, která začíná ovlivňovat jednotlivá odvětví. Část firem již zaznamenala pokles svých zakázek.  Změny nastanou i v personální oblasti. Bude konec vysokým platům a nízké nezaměstnanosti?  Jak s kartami zahýbe v poslední době často zmiňován Průmysl 4.0? Digitalizace a robotizace průmyslu vyvolá změnu organizace práce, zanikne řada pracovních míst. Odhaduje se, že v České republice jich ubude až 53%. Některé profese zaniknou, jiné se změní.

Dalším fenoménem této doby je předávání rodinných firem nástupnické a mladší generaci. To s sebou přináší bohužel problémy mezi rodinnými příslušníky, a to především mezi zakladateli a nástupci. Ostatní zaměstnanci jsou na té či oné straně. I toto má své řešení.

Mileniálové a generace Z? Nejedná se o nadávky, ale o generace, které budou dominovat na pracovním trhu. A ti stojí o příležitosti dalšího vzdělávání a růstu, cestování, zajímavou práci a finanční ohodnocení. Na druhé straně se mluví, že naše populace stárne. Jsme připraveni zaměstnávat seniory? Musíme změnit především naše chybné přesvědčení, že senioři nejsou produktivní a jsou zátěží. Už nyní chytří personalisté ovšem vědí, že je to nesmysl.

A vyhlídky na tento rok podle čínského horoskopu? V únoru 2019 nám začal rok Zemského vepře. Vepř předpovídá bohatství a štěstí.  A přesto nás čínský horoskop nabádá, abychom vyšli z komfortní zóny, neboť změny, nové příležitosti nám mohou přinést něco dobrého.

Jak řekl Petr Drucker, rakouský ekonom a spisovatel: „Nikdo nemůže řídit změny. Člověk může být jen před nimi“.