Umění facilitace

CENTRUM ANDRAGOGIKY

newsletter červen 2017

UMĚNÍ FACILITACE

Facilitace je moderní technika řešení problémů, která umožní dovést skupinu k cíli složitého jednání navzdory úskalí různých pohledů na věc. Nefiguruje zde lektor, nýbrž facilitátor – odborník na vedení procesu, který volí metody jednání dle aktuální situace.  Důležité je vědět, že  facilitátor neodpovídá za věcný výsledek. Na něj si účastníci přicházejí sami. Facilitace má blízko ke skupinovému koučinku nebo mediaci skupiny.

Facilitace je mezi klienty v poslední době velice žádaná. Firmy nechtějí ztrácet čas neproduktivními poradami a hledají nové možnosti jak zefektivnit svoji práci.

V loňském roce se na Centrum andragogiky s požadavkem kurzu facilitace obrátil také Královéhradecký kraj. Zadání znělo naučit vybrané zaměstnance z řad referentů a projektových manažerů základům facilitace a vyzkoušení si této metody na praktických příkladech. Cílem bylo naučit zúčastněné efektivnější komunikaci s cílovými skupinami projektu Královéhradeckého kraje „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání“. Každý z účastníků měl za úkol „přinést“ na kurz určitý úkol, kterým se aktuálně zaobírá a řeší ho. Zkušený facilitátor prováděl účastníky jednotlivými kroky řešení problému vždy tak, aby si na výsledek přišli sami, pouze s pomocí spolupráce se svými kolegy.

Prostřednictvím uceleného systému kurzů „Umění facilitace“ realizovaném v průběhu půl roku se zaměstnanci Královéhradeckého kraje naučili efektivněji komunikovat a řešit problémy, což plně využijí při řízení a koordinování jednotlivých jim svěřených projektů.

Ukázalo se, že facilitace je efektivní metoda, která má své místo nejen v řízení projektů, ale v jakékoliv činnosti, při které je třeba získat podporu týmu k řešení problému a následné implementaci opatření vedoucí k jeho odstranění.

„V královéhradeckém centru jsme absolvovali několikadenní ucelený vzdělávací program Umění facilitace. Vzdělávací program jsme si objednali s cílem naučit se efektivnější komunikaci s cílovými skupinami našeho projektu Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. Lektor byl znalý a plně orientovaný v problematice vzdělávání a projektového, resp. strategického plánování. Jeho pracovní, ale i životní zkušenosti v oblasti práce s lidmi z širokého spektra osob a osobností byly tím, co z jinak velmi dobře strukturované, ale přeci jen těžké teorie udělaly velmi „interaktivní“ vzdělávací akci. Děkujeme Centru andragogiky za zajištění uvedeného kurzu, nejen po stránce odborné, ale i organizační, a to v prvotřídní kvalitě.“

Mgr. Pavel Kavalír, vedoucí oddělení evropských grantů, Krajský úřad Královéhradeckého kraje


ZAJÍMAVOSTI Z KULTURNÍHO A ŠKOLICÍHO CENTRA CIHELNA

 

SPOLEČENSKÝ VEČER S Prof. MILANEM ZELENÝMnewsletter na web
Hospodářská metamorfóza v podobě motýlí kukly / naše země po 26 letech se řadí mezi rozvojové země!!! / historie se nikdy neopakuje / rychlost změny- starší generace nemůže učit tu mladou / Darwin se mýlil / vědět ještě neznamená umět / demokracie není volba menšího zla / podnikavec není podnikatel / nepřetržitá inovace / digitalizace / spolupráce na místo solidarity / Manželská dovolená Las Vegas nebo Miami? / angličtina jako očekávaná standardní dovednost / dabing je zlo / deglobalizace / lokalizace, Baťovská města, atd. Ekonomický náhled s velkou dávkou filozofie byl servírován na setkání s panem profesorem Zeleným 30.5.2017.

na webJAN MÜHLFEIT, KATEŘINA NOVOTNÁ: ODEMYKÁNÍ DĚTSKÉHO POTENCIÁLU
Unikátní seminář Odemykání dětského potenciálu pomáhá dětem pochopit, jaké jsou jejich individuální talenty a odhaluje možnosti, jak je využívat.I u nás se seminář velmi vydařil a jsme moc potěšeni, že můžeme přidat tuto referenci:
Dobrý den, 
chtěla bych vám moc poděkovat za včerejší školení. Protože díky vám jak jste nám vysvětloval opičku. Jsem dostala 1 ze čtvrletní pisemné práce z matiky a jako jediná ze třídy (nechci se nějak chlubit) , kterou jsme dnes psali. Moc vám děkuji.

 


newsletter4

DĚKUJEME ZA PODPORU V SOUTĚŽI ŽENA REGIONU

Moc děkuji za všechny hlasy, které jsem díky vám obdržela. 6. místo v soutěži Žena regionu je velice potěšující!
Už jen nominace byla velikou poctou. Jsem velice vděčná, že je moje práce natolik ceněná.
Ač by si první místo zasloužily všechny nominované ženy, vítězka může být jen jedna. Gratulujeme paní Renatě Moravcové a velice si ceníme její práce.
PhDr. Marie Jírů

 

PODÍVEJTE SE NA VÝSLEDKY

 

 

Pokud máte jakýkoli dotaz nebo konkrétní vzdělávací potřebu, neváhejte nás kontaktovat.