CA_GSnei_logo  NEI obecně

CA_GSnei_logo_šedé UNIKÁTNÍ PRODUKT CENTRA ANDRAGOGIKY®

 

CA_GSnei_logo_šedé NEI® je unikátní modulární systém ve vzdělávání, který vytvořilo Centrum andragogiky. Tento unikátní systém je tvořen ze 4 pilířů– NEI POZNÁNÍ, NEI ŠÉF, NEI LIDI, NEI PODNIK. Tyto pilíře jsou vzájemně provázané, na sebe navazující a každý z nich má měřitelný výstup. Jejich cílem je zvýšit produktivitu Vašich procesů pomocí neustálého zlepšování.

Tento komplexní model systému vzdělávání je určen pro ty, kteří věří, že síla firmy je v lidech, že optimalizace procesů jsou stejně důležitá jako plnění plánů, že každý pracovník, hlavně prvoliniový vedoucí musí myslet také na budoucnost, nejen na současný výkon.

Vzdělávací systém CA_GSnei_logo_šedé NEI® je sestaven ze čtyř modulů, které napovídají cestu zavedení. V modulu NEI POZNÁNÍ je snahou získat nejvyšší management k myšlence neustálého zlepšování, domluvit systém řízení, nastavit cíle a cílové skupiny. Modul NEI ŠÉF je určen pro vedoucí, aby si osvojili hlavně práce v nových podmínkách a naučili se pracovat se svými podřízenými tak, aby nastavili podmínky pro znalostní management. Modul NEI LIDÉ je určen pro klíčové zaměstnance. Uvědomí si nezbytnost zavádění systému neustálého zlepšování, svoji roli v něm. Budou zárukou k šíření znalostí napříč společností. Tyto moduly jsou potřebné jako přípravu pro zavedení nástrojů neustálého zlepšování. Proto teprve poslední modul NEI PODNIK zavádí vybrané nástroje neustálého zlepšování pro docílení parametrů ŠTÍHLÉHO PODNIKU.

 NEI moduly Vladimír

                                                                             NEI POZNÁNÍ             NEI ŠÉF                    NEI LIDI                    NEI PODNIK

Pro koho je CA_GSnei_logo_šedé NEI® systém určen?

Pro všechny, kdo z dobrého chce udělat ještě lepší, kdo věří v sílu lidského potenciálu, kdo hledá jednoduchá řešení, kdo ví, že neustálé zlepšování je jediným nástrojem pro zachování prosperity své firmy.

Jaké jsou výhody CA_GSnei_logo_šedé NEI® systému?

- NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ, podporované seshora a realizované dole ve společnosti. Vznikne provázanost činností i myšlení napříč společností, což je podle zkušeností nejkritičtější místo každého rozvoje ve společnosti

- systém bude zaveden v celé společnosti, všichni lidé od vlastníků přes zaměstnance k dodavatelům budou vědět proč a co mají konat pro podporu efektivity práce ve společnosti. Tím i zákazník bude stále uspokojován.

- lidé si v rámci našeho CA_GSnei_logo_šedé NEI® systému definují a zanalyzují problémy ve své práci a společně s námi najdou optimální řešení

- vzdělávací systém je vždy přizpůsoben konkrétní společnosti, řeší problémy a nalézá možnosti zlepšení na konkrétních případech

- každá aktivita je měřena mírou efektivity, kterou je kvalita, cena a spokojenost zákazníka

Co díky CA_GSnei_logo_šedé NEI® systému získáte?

- vyšší produktivitu, nižší náklady, zvýšení zisku, …

- překonání komplikujícího individualismu v přístupech k vlastní práci a zvýšenou míru zastupitelnosti

- zjednodušené informační toky, hodnotnou zpětnou vazbu, přehlednější řízení

- posílení týmové atmosféry a zlepšení firemní kultury

- zvýšení motivace všech lidí ve firmě, protože největší motivací člověka je mít podíl na  zlepšení a organizací práce své i v okolí.

Produktivita práce dnešníma očima

Centrum andragogiky díky svým dlouholetým zkušenostem a ve spolupráci se svými obchodními partnery definovalo oblasti zlepšení, které přímo ovlivňují efektivitu a výkonnost firmy. Jedná se o unikátní vzdělávací systém CA_GSnei_logo_šedé NEI®. Číst více…

Kodex změn

Pro správné a efektivní aplikování CA_GSnei_logo_šedé NEI® vzdělávacího systému přijali konzultanti a lektoři Centra andragogiky následující desatero, tzv. kodex změn:

 1. Lidé si na užitky z nově zavedených principů musejí přijít sami (proto ne školení, ale jen workshopy s konkrétním výstupem do praxe!)
 2. Obsah školení řídí účastníci, lektor se podřizuje, ale sleduje cíl
 3. Hledáme jednoduchá a každému pochopitelná řešení
 4. Největší motivací každého zaměstnance je něco udělat, vymyslet, být u toho
  (CHTÍT X MOCI X UMĚT)
 1. Změna jde ODSHORA (potřeba jmenování sponzora systému vzdělávání a jeho kontakt se skupinou, resp. lektorem)
 1. Užitky zaměstnanci hledají pro zákazníka, pro majitele a pro sebe
 1. Odpovědnost pro zavedení systémů neustálého zlepšování má jednoznačně liniový manažer (mistr a vedoucí v nevýrobní sféře) za podpory vyššího vedení.
 1. Liniový management uplatňuje denně princip práce TEĎ (tvorba zisku) a POTOM (tvorba budoucnosti), dále systém REAL (vše řeším na předmětném pracovišti)
 1. Co neměřím, neřídím
 1. Systém „ o patro níž“ znamená, že do jedné organizační úrovně se zapojí zaměstnanec z nižší organizační úrovně.

 

REALIZACE CA_GSnei_logo_šedé NEI®

 

Naše NEI balíčky

Nadstavbovým modulem CA_GSnei_logo_šedé NEI® metody jsou tzv. NEI balíčky.

Tyto balíčky jsou cíleny vždy na jednotlivá cílová témata,  jsou flexibilní a dokáží reagovat na aktuální vzdělávací potřeby ve firmách. Každý z nich je členěn do čtyř úrovní odbornosti a dovedností.Rozdíl mezi nimi spočívá v zaměření i obsahu – pilíře pokrývají celopodniková témata, balíčky jsou určeny pro vzdělávání profesních skupin, popřípadě jsou jinak úžeji specializované

Příklady NEI balíčků:

NEI INTERNÍ LEKTOR      NEI MISTR     NEI VEDOUCÍ      NEI TÝM      NEI VEŘEJNÁ SPRÁVA      NEI TALENT MANAGEMENT      NEI BEZPEČNOST       NEI PRACOVNÍ VÝKON A VĚK      NEI VÝKONNÁ RODINNÁ FIRMA    NEI RODINNÁ FIRMA S DOBRÝMI VZTAHY     NEI MANAŽER     NEI KOMPETENTNÍ MANAŽER    NEI PROFESIONÁLNÍ MANAŽER


A mnohé další.


Podle zadání a potřeby klienta jsem schopni vytvořit NEI balíček na jakékoliv téma.

 

Poptávkový formulář

 
 
 • Uvedením údajů do tohoto formuláře dáváte souhlas s jejich použitím pro vyřízení Vašeho dotazu a pro poskytnutí navazujících informací Vaší osobě.
  Údaje, které vyplníte, považujeme za osobní údaje a jsou zpracovány dle nařízení EU 2016/679 (nařízení GDPR), třetím osobám nebudou zpřístupněny a budou chráněny proti ztrátě, poškození a zneužití. Souhlas s použitím můžete kdykoli odvolat.
  V případě, že nesouhlasíte s tímto použitím, kontaktujte nás prosím telefonicky.
  Zásady zpracování osobních údajů.
 

Ověření