Poslední volná místa na příměstký tábor

Tábor je koncipován jako zábavně vzdělávací s každodenními sportovními aktivitami a soutěžemi s angličtinou.

Tábor je:

  • vždy od 7:00 do 16:30 hodin,
  • pro děti 6 – 12 let.

Termíny:

15.-19.8.2016

22.-26.8.2016

Cena:

1 dítě: 1.490,-

2 sourozenci: 2.590,-

Zahrnuje:

  • celodenní stravování (svačina, oběd, svačina),
  • celodenní pitný režim (čaj, šťáva, voda, popř. i kakao),
  • výuka angličtiny,
  • dozor (vychovatelka, učitelka) s angličtinou,
  • materiály na aktivity,
  • různé odměny,
  • základní úrazové pojištění,
  • fotografie.

 

Program je vytvořen tak, aby se děti bavily, zároveň se učily a rozvíjely své schopnosti a svou mysl. Protože chceme, aby děti šly správným směrem, je pro ně připraveno mnoho manuálních činností, vyžadujících jejich trpělivost se zapojením jejich smyslů v rámci kreativní dílny. Děti se také naučí spolupracovat, pomáhat si a vzájemně navazovat nová přátelství. Naučí se týmovému duchu i fair play a zároveň více proniknou do zákonitostí běžného života.
PŘIHLÁSIT SE