Soft skills potřebujeme v osobním a pracovním životě každý den. Protože se nejedná o znalosti, ale mnohem více o dovednosti, je velmi těžké je měřit a svým způsobem se je také učit. Na druhou stranu pomocí vhodných nástrojů je lze velmi efektivně rozvíjet. Každá pracovní pozice stejně jako životní role nebo situace vyžaduje nějaké měkké dovednosti, a proto bychom se v nich měli snažit zlepšovat po celý život.

Jedním z nejvhodnějších nástrojů k takovému rozvoji jsou interaktivní zážitkové semináře pod vedením zkušeného lektora. V rámci takového kurzu se můžete velice rychle zlepšit nebo získat nástroje a rady, jak se postupně zlepšovat sami.

Zde naleznete přehled témat z oblasti měkkých dovedností, kterým se věnujeme. Seznam ale nikdy nebude zcela vyčerpávající. Proto pokud jste nenašli přesně to, co hledáte, kontaktujte nás, rádi vám nabídneme vhodné řešení právě pro vás i vaše zaměstnance.

Jsme přesvědčeni, že opravdu efektivní vzdělávání je, teprve když je dlouhodobé a systematické. Podívejte se na naši unikátní metodiku Global skills®, která logicky propojuje soft a hard skills ve smysluplný celek.

 

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTIOBCHODNÍ DOVEDNOSTIMARKETINGOSOBNOSTNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTIAKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMYREKVALIFIKACE

Manažerské dovednosti:

  • vedení při změnách (change management),
  • vedení týmu,
  • motivace,
  • manažerské rozhovory (hodnotící, přijímací, zpětná vazba),
  • styly vedení lidí,
  • typologie týmu,
  • strategické myšlení a řízení, firemní strategie,
  • řízení a vedení na základě cílů SMART,
  • delegování,
  • skupinové řešení problémů,
  • vedení porad,
  • týmová práce,
  • teambuilding, outdoor,
  • rozvoj lidských zdrojů,
  • personalistika, HR business partner,
  • AC/DC, Assesment & Development Centrum,
  • kompetenční modely, popisy pracovních míst,
  • přijímací pohovory a výběr pracovníků (recruitment),
  • adaptabilita a zastupitelnost, adaptační proces,
  • personální marketing,
  • personální audit,
  • motivační systémy a odměňování (benefity) z pohledu HR,
  • hodnocení zaměstnanců,
  • 360o zpětná vazba,
  • kariéra a profesní růst, talent management,
  • interní komunikace (intranet, firemní časopis),
  • uvolňování a propouštění zaměstnanců (outplacement),
  • firemní kultura,
  • firemní vzdělávání – metodika a evaluace.

Obchodní dovednosti:

  • osobní prodej a akvizice,
  • obchodní vyjednávání,
  • argumentace a přesvědčování v prodeji,
  • telefonování,
  • klientský přístup,
  • komunikace s obtížnými klienty,
  • zákaznická typologie,
  • zajišťování potřeb zákazníka – key account management,
  • nástroje řešení reklamací,
  • obchodní korespondence a úřední písemnosti,
  • obchod se zahraničními partnery,
  • koučování obchodníků (coaching),
  • řešení pohledávek,
  • ekonomika obchodu a obchodní právo,
  • nákupní dovednosti,
  • obchodní prezentace,
  • nákup jako systém,
  • key account management (KAM, klíčoví zákazníci),
  • obchodní strategie,
  • řízení vztahu se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management),
  • spolupráce s obchodními řetězci,
  • zákaznické centrum a zákaznický servis,
  • SPIN,
  • proklientská komunikace,
  • call centrum.

Marketing:

  • marketingová strategie,
  • trhy a cílové skupiny,
  • marketingový mix,
  • komunikační mix,
  • mediální prostředí,
  • public relations,
  • tvorba propagačních prostředků,
  • realizace reklamní kampaně,
  • krizová komunikace,
  • on-line marketing (internet, SEO, PPC, viral marketing, sociální sítě),
  • marketingový výzkum (průzkum trhu),
  • mediální komunikace,
  • mystery shopping,
  • tiskový mluvčí,
  • design služeb,
  • osobní prodej.

Osobnostní a komunikační dovednosti:

  • komunikace,
  • rozvoj vlastního potenciálu a sebemotivace,
  • typologie osobnosti,
  • emoční inteligence,
  • zvládání emocí a agresivity,
  • asertivní komunikace a řešení konfliktů,
  • obrana před manipulací a nátlakem,
  • antimobbing,
  • vyjednávání,
  • prezentace,
  • pozitivní přístup a pozitivní energie,
  • sebeprezentace a vystupování,
  • time management,
  • zvládání stresu a psychohygiena,
  • kreativita a kreativní řešení problémů,
  • rétorika,
  • syndrom vyhoření,
  • work & live balance,
  • lektorské dovednosti, train the trainers,
  • příprava studijních materiálů,
  • mentoring,
  • koučink,
  • asistentka manažera (obchodní korespondence, administrativa),
  • image a profesní vzhled,
  • etiketa,
  • etika,
  • EFT,
  • problematika 50+.

Akreditované vzdělávací programy:

Akreditace udělené Ministerstvem zdravotnictví

  • Komunikace s lidmi, kteří užívají nebo jsou závislí na návykových látkách č.j. 39313/2010/VZV

Akreditace udělené  Ministerstvem vnitra

Centru andragogiky, s.r.o. byla udělena akreditace pro vzdělávací program průběžného vzdělávání pro úředníky: „Prezentace úřadu a krizová komunikace pro veřejnou správu“, číslo akreditace: AK/PV-170/2012.

Akreditace udělené Ministerstvem práce a sociálních věcí

Centru andragogiky, s.r.o. byla udělena akreditace k uskutečňování níže uvedených vzdělávacích programů:

  • Péče o osoby se zdravotním postižením v rodině,
  • Komunikace s klientem s problémovým chováním,
  • Pravidla šetrné sebeobrany,
  • Zdravá komunikace,
  • Ergoterapie,
  • Individuální plánování,
  • První pomoc, zdravotnické minimum,
  • Klíčové kompetence vedoucího pracovníka,
  • Zvládání psychické zátěže, syndrom vyhoření, prevence,
  • Arteterapie,
  • Psychiatrické minimum,
  • Muzikoterapie,
  • Využívání kompenzačních pomůcek pro osoby s omezením pohybu,
  • Aktuální legislativa v sociálních službách a předpisy související s poskytováním sociálních služeb,
  • Psychosociální prvky práce s klientem,
  • Specifika práce s klienty s mentálním postižením,
  • Aktivizační, výchovné a vzdělávací techniky,
  • Základy fyzioterapie,
  • Finanční gramotnost v sociální oblasti – úvod do finančního hospodaření s rodinným rozpočtem,
  • Finanční gramotnost v sociální oblasti – úvod do dluhové problematiky,
  • Základy první pomoci při poskytování sociálních služeb,
  • Pracovník v sociálních službách,
  • Řízení, motivace a hodnocení pracovníků,
  • Paliativní péče a doprovázení umírajících.

Rekvalifikace:

Kurzy akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Centru andragogiky, s.r.o. byla udělena akreditace k provádění rekvalifikace v níže uvedených vzdělávacích programech:

  • Personalista/personalistka,
  • Lektor,
  • Sekretářka,
  • Operátor call centra,
  • Administrativní pracovník,
  • Asistentka,
  • Recepční,
  • Obchodní zástupce,
  • Management,
  • Obchodní referent,
  • Projektový manažer 156 hodin,
  • Základy podnikání,
  • Manažer kvality,
  • Marketing,
  • Management 124 hodin – štíhlý management.

Centrum andragogiky, s.r.o. ve spolupráci s Českou andragogickou společností nabízí kurz:

  • Mediátor/Mediátorka.