Centrum andragogiky získalo z rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, dle § 9 a 11 zákona č. 179/2006 Sb., autorizaci pro profesní kvalifikaci „Obchodní zástupce“.

Centrum andragogiky získalo z rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, dle § 9 – 11 zákona č. 179/2006 Sb., autorizaci pro profesní kvalifikaci „Lektor dalšího vzdělávání“.

Centrum andragogiky získalo z rozhodnutí Ministerstva vnitra, dle ust. § 13 odst. 2 zákona č. 179/2006 Sb., autorizaci pro profesní kvalifikaci „Strážný“.

Centrum andragogiky získalo z rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, dle § 9 odst. 1 a § 22 písm. B) zákona č. 179/2006 Sb., autorizaci pro profesní kvalifikaci

 

Naše společnost je již od roku 2007 držitelem certifikace ISO 9001.

ISO 9001_URS

 

 

 

 

Byli jsme kladně ohodnoceni v rámci auditu kvality Q FOR, modul ClientScan, který prověřuje spokojenost zákazníků vzdělávacích subjektů. Tento certifikát, zaručující kvalitu a profesionalitu dané společnosti, získalo v ČR pouze několik vzdělávacích subjektů.

Získali jsme certifikát Národní soustava kvalifikací v praxi za zavedení principů NSK do své firemní personální praxe – firma významně přispívá ke zlepšení českého trhu práce a dalšího vzdělávání. Přečtěte si více o převzení certifikátu.

Ministerstvo vnitra udělilo Centru andragogiky, s.r.o. akreditaci vzdělávací instituce. Vzdělávací instituci bylo přiděleno číslo akreditace AK/I-12/2012.

Centrum andragogiky, s.r.o. je akreditovaná společnost podle rozhodnutí č. j. : 2009/4656 u Ministerstva práce a sociálních věcí.

Centrum andragogiky, s.r.o. je akreditovaná společnost pro DVPP podle rozhodnutí č. j.: MSMT- 8285/2020-1 u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo zdravotnictví udělilo Centru andragogiky, s.r.o. akreditaci č.j. 39313/2010/VZV.

 

AKREDITOVANÉ KURZY