„Úspěšná společnost se mění dříve, než musí.“ Jonas Ridderstrale

 

Za téma roku 2014 jsme si zvolili INOVACE. Společnost, která chce být dlouhodobě úspěšná, si musí osvojit schopnost trvalé inovace a adaptace. Pojďme společně zkoumat cesty, které vedou k inovativně nastavenému firemnímu prostředí a efektivnímu řízení inovací.

Inovace není mystická výsada šílených vynálezců, ale systematická činnost, při které o výsledcích nerozhodují múzy, ale tvrdá práce a silná motivace.

Proto se i v rámci našich setkání zaměříme na komplexní problematiku inovace jako součást firemní kultury.

Tématem navazujeme na předchozí roky, v nichž jsme si za témata zvolili etiku, loajalitu, společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj, a ty společně s inovacemi tvoří logický celek.

Inovace popularizujeme nejen jako žádoucí součást firemní strategie, ale i jako nezbytný prvek k přežití a zajištění stabilní a růstové budoucnosti dané firmy či organizace.

I naše společnost aktivně přispívá k inovacím ve vzdělávání. Vytvořili jsme metodiku Global skills® a založili jsme Klub zlepšování, jehož cílem je sdružovat profesionály napříč obory, dávat jim prostor sdílet zkušenosti a společně zlepšovat různé oblasti. Klub zlepšování získal ocenění v Grantovém programu Asociace malých a středních podniků ČR 2013, a to za svůj inovativní přístup ke vzdělávání.

Prostřednictvím naší neziskové organizace Šance na vzdělání, o.p.s. jsme získali ocenění za inovaci Vizionář 2012.

 

Chcete vědět, jaké aktivity jsme k aktuálnímu tématu připravili? Prohlédněte si program akcí 2014.

leták inovace

 

 

Program akcí inovace